Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuálně:

 

26.9.2019: Přidán další typ výrobku pro zajištění náhradního způsobu větrání (okno REHAU Geneo Inovent), viz oddíl Otázky a odpovědi

 

25.9.2019: Přidán další typ výrobku pro zajištění náhradního způsobu větrání (decentrální rekuperační jednotka SmartFan), viz oddíl Otázky a odpovědi

 

24.9.2019: Přidán další typ výrobku pro zajištění náhradního způsobu větrání (lokální rekuperační jednotky Dimplex), viz oddíl Otázky a odpovědi

 

9.9.2019: Aktualizován oddíl Reference (účast na semináři)

 

28.8.2019: Přidán odkaz na článek o útlumu hluku okny VEKRA, viz oddíl Otázky a odpovědi

 

6.8.2019: Zakoupen nástavbový modul pro upřesnění výpočtu hluku z dopravy na železnici (implementuje Holandskou národní výpočtovou metodiku) RMR-SRM II, více info zde

 

5.8.2019: Přidán další typ výrobku pro zajištění náhradního způsobu větrání (lokální rekuperační jednotky PRANA), viz oddíl Otázky a odpovědi

 

1.8.2019: Zakoupen upgrade software Hluk+ (verze 13 profi), více info zde

 

 

Nabídka služeb:

 

  • hlukové studie - dopravní a průmyslové zdroje ve venkovním prostředí
  • stavební akustika - neprůzvučnost stavebních konstrukcí a související problematika dle ČSN 73 0532
  • dopravní průzkumy - sčítání jednotlivých druhů vozidel s přepočtem na RPDI dle příslušné legislativy

 

Výpočty hluku (správně vážené hladiny akustického tlaku) mapují vliv jednotlivých zdrojů (pozemních komunikací, provozoven, stacionárních zdrojů) na chráněný venkovní prostor stavby nebo venkovní chráněný prostor. Obecně je venkovním chráněným prostorem pozemek, který naplňuje definici podle legislativy - rozhoduje způsob využití a zapsání v katastru nemovitostí. Obdobně platí i pro venkovní chráněný prostor stavby - to je prostor 2 m od obvodové konstrukce budovy splňující definici chráněné stavby (bydlení, školní a předškolní výchova, nemocnice, lázně). Limity určuje legislativní norma, hodnotí se ekvivalentní hladina akustického tlaku na hranici chráněného prostoru.

 

Dotčenou problematikou se zabývám profesionálně od roku 2005. Od té doby jsem nasbíral řadu zkušeností, svým zákazníkům tak mohu nabídnout zpracování studie ve vysoké kvalitě - tedy tak, aby bez problémů prošla bez připomínek dotčených úřadů a schvalovací proces se tak zbytečně neprotahoval.

 

K vytvoření 3D výpočtového modelu, ve kterém lze přehledně vytvořit prostor odpovídající své reálné předloze, používám software schválený hlavním hygienikem ČR (Hluk+). Aktuální verze programu je 13.01 profi13 z července 2019. Veškeré informace o použitém SW jsou uvedeny na stránkách výrobce www.hlukplus.cz

 

Software pracuje v souladu s vydanou metodikou výpočtu hladin akustického tlaku. Může poměrně přesně modelovat působení vlivu provozu pozemních komunikací, železnic a stacionárních zdrojů (bodových, liniových i plošných). Pro možnost výpočtu dopravy ve městech nechybí varianta zadání tramvajové a trolejbusové dráhy. Kromě letecké dopravy tak software dokáže vymodelovat a zhodnotit téměř jakoukoliv situaci. Výpočtové body lze místit kdekoliv v prostoru, obvykle 2 m od fasády před okny chráněných místností (tedy lze počítat každé okno zvlášť i pro vyšší a rozsáhlejší budovy, včetně střešních oken plánované půdní vestavby apod.)

 

S modelem lze libovolně pracovat, narozdíl od měření tak nabízí možnost změny dispozice, orientace nebo dalších variant řešení ještě ve fázi projektové dokumentace (měření je bezpochyby přesnějším nástrojem, ovšem neřeší variantu "co když", ale již pouze konstatuje reálný stav "vyhovuje / nevyhovuje"). Zároveň je výpočet výrazně levnějším způsobem, jak od příslušného úřadu získat souhlasné stanovisko (měření je s ohledem na nákladné technické vybavení a nemalé nároky na odbornou kvalifikaci pracovníků pochopitelně finančně náročnější).

 

Ovšem v tomto směru nelze paušalizovat - každá varianta má své výhody i nevýhody; je bezpodmínečně nutné zhodnotit každou situaci individuálně, ve složitějších případech totiž může být měření nakonec tou méně nákladnou variantou (pozn.: Jelikož nejsem držitelem potřebného předepsaného vybavení ani autorizace k laboratornímu měření, v případě, kdy potenciálnímu zákazníkovi doporučím provést raději měření, než výpočet, může si být jist, že ho "nelámu" do vyšší ceny, jelikož tímto o něj de facto přicházím a posílám ho jinam).

 

Mezi nabízené činnosti patří rovněž výpočet vlastností stavebních konstrukcí s ohledem na stavební akustiku - požadovanou neprůzvučnost, kterou řeší norma ČSN 73 0532. Zde používám software NEPrůzvučnost 2010, společně s programem pro výpočet zlepšení neprůzvučnosti přidanou vrstvou Vzduchová neprůzvučnost.

 

V neposlední řadě nabízím možnost vyhodnocení působení hluku v prostředí průmyslových interiérů za pomoci programu Izofonik.

 

Více o používaném software zde.

 

Ukázka jednotlivých výstupů realizovaných zakázek:

 

v0-1zaklad-prostor.jpg

 

v1den3m.jpg

 

prostor.jpg

1np.jpg

 

v1den2m.jpg

 

prostor.jpg

 

v1den3m60db.jpg

 

prostor-vodni.jpg

pudorys_5np_vodni.jpg

 

graf.jpg

 

scitani-protokol.jpg