Jdi na obsah Jdi na menu

Náhradní způsob větrání je protihlukovým opatřením pro nadlimitně zasažený venkovní prostor před oknem chráněné místnosti. Dostatečný útlum hluku zvenčí je dán konstrukcí obvodového pláště, včetně výplní stavebních otvorů (okna, vnější dveře). Tzn. kvalitní zasklení a rám sice zajistí, že při zavřeném stavu zůstane hluk venku, nicméně v okamžiku otevření při větrání je tato funkce vyrušena (není tedy možné zajistit dodržení hygienického limitu pro vnitřní prostor obytné místnosti). Aby v místnosti byla zajištěna dostatečná výměna vzduchu, aniž by bylo větráno konvenčním způsobem, je zapotřebí zajistit větrání jinak. A to buď aktivně (vzduchotechnickým zařízením) a nebo pasivně (větracími stěrbinami - průvětrníky). Pro usnadnění hledání a výběru vhodného řešení je zde uveden seznam možností společně s odkazy na stránky výrobců (dodavatelů). Seznam je členěn podle typu instalace (přívod/odvod vzduchu vedením skrz zeď s výměníkem uvnitř místnosti; výměník s umístěním přímo ve vedení; centrální vzuchotechnický systém; pasivní větrací štěrbiny s montáží buď do rámu okna a nebo do stěny):

 

Výměník v místnosti:

Jedná se o jednotky, které mají přívod a odvod vzduchu vyřešen jedním vedením skrz obvodovou stěnu a výměník je potom umístěn v bedně uvnitř místnosti. Oproti ostatním typům má velice dobrý útlum hluku zvenčí, doporučuji tedy pro řešení nuceného větrání u místností, kde musí být venkovní mřížka sání / výfuku umístěná ve směru ke zdroji hluku (například k silně zatížené silnici nebo dráze):

https://www.korado.cz/produkty/vetraci-jednotky.html

Hlukový útlum (DIN EN 20140-10) Dn,e,w = 52 dB

https://multivac.cz

Obdobné řešení, účinnost rekuperace až 70 %, zajímavá cena. Hlukový útlum zvenčí není uveden.

 

Výměník přímo v tubusu:

Oproti předchozí variantě je veškeré zařízení umístěno přímo v tubusu v obvodové stěně, z vnitřní strany místnosti je tak pouze mřížka přívodu / odtahu.

http://www.dimplex.cz/produkty/rekuperace/lokalni

Hlukový útlum (dle EN ISO 10140 a EN ISO 717) Dn,e,w = 51 až 59 dB - vhodné i pro umístění do nadlimitně zasažené fasády

https://www.zehnder.cz/

Firma nabízí decentrální i centrální systémy větrání. I nejmenší decentrální větrací jednotka (ComfoSpot 50) je vybavena entalpickým výměníkem, takže při větrání v zimním období nedochází k nežádoucímu vysoušení vzduchu pod doporučenou úroveň (ideální je vlhkost od 35 do cca 45 %).

https://pranacz.cz/

Zajímavostí je možnost dohřevu přiváděného vzduchu. Ovládá se dálkovým ovladačem nebo mobilní aplikací. U tohoto výrobku ale není uveden útlum hluku zvenčí, v určitých případech tedy zřejmě nebude možné umístit výusť do prostoru s nadlimitní expozicí (výrobce byl osloven s žádostí o dodání informace odpovídajícího útlumu, v případě vyhovění zde bude doplněno).

https://recuair.com

Lokální rekuperační jednotka ryze českého výrobce se zajímavým řešením práce s vlhkostí a zpětným získáváním tepla (dle typu). Plnohodnotný protiproudý výměník je buď otočný (nepotřebuje dohřev a pracuje spolehlivě do teploty -15°C), případně fixní, kdy kromě tepla zpětně pracuje i s vlhkostí (nahrazuje tak entalpický výměník známý z centrálních VZT systémů od renomovaných výrobců). Velkou předností je možnost instalace celého systému pouze z vnitřní strany (není zapotřebí lešení nebo žebříku pro upevnění venkovní mřížky).

https://www.elektrodesign.cz

ECO ROOM 100/310 je nejmenší z řady rekuperačních jednotek s protiproudým výměníkem. Předností této jednotky je velice jednoduchá konstrukce se snadným přístupem pro čištění výměníku. Délka se při objednávce volí dle tloušťky stěny (310, 430, 500 a 600 mm) pro DN 100 a 150 mm (výběr variant). Jednotka je určena pro trvalý provoz, otáčky ventilátorů jsou řízeny automaticky dle hodnot vlhkosti vzduchu. Automaticky rovněž funguje přepnutí do letního provozu, stejně jako protimrazová ochrana pro zimní provoz. 

 

Keramický zásobník místo výměníku, montáž v páru "proti sobě":

Další alternativou je systém "dýchání" umístěním dvou jednotek ve větraném prostoru proti sobě. Tato varianta nabízí zajímavou možnost čištění keramické vložky (což je v tomto případě energetický zásobník) v klasické myčce na nádobí. Nespornou výhodou daného řešení je celková jednoduchost provedení (keramická vložka vydrží desítky let, ventilátor lze v případě defektu jednoduše vyměnit, filtry jsou měněny v pravidelných intervalech úplně stejně, jako u všech ostatních variant výrobků založených na podobném principu větrání). Instaluje se vždy v páru: řízení je společné přes elektroinstalaci, ventilace probíhá systémem "proti sobě" - tedy jeden ventilátor saje vzduch zvenčí a přes keramickou vložku je ohříván (případně ochlazován v létě), další ventilátor na opačné straně naopak současně vzduch vyfukuje ven (kdy dochází k nabíjení energetického zásobníku). Po 70s se vrtulky rozběhnou opačným směrem a vzduch pak tedy proudí celým prostorem opačně, ovšem bez průvanu. Toto provedení je vhodné pro větrání větších místností a nebo i celého bytu (za předpokladu, že mezi místnostmi může vzduch bez problémů proudit - tedy bez vzduchotěsných dveří). Lokální větrací jednotky "točí" vzduch vždy v jedné místnosti, další již spolehlivě vyvětrat nedokáží a to ani při otevřených dveřích.

U tohoto provedení není znám útlum hluku zvenčí, instalace do fasády s nadlimitní expozicí nemusí být vhodná:

https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-rekuperaci/15551-lze-vetrat-efektivne-moderne-levne-a-s-co-nejmensimi-ztratami-tepla

Další alternativa:

http://www.multivac.cz/produkty/smartfan

 

Centrální systém větrání s rekuperací:

 

Centrální řízené větrání nabízí kromě úspory energie rovněž značný uživatelský komfort. Obyvatelé dýchají čistý vzduch ve všech místnostech daného bytu, přičemž se o vlastní větrání nemusí nijak výrazně starat. Některé systémy nabízejí i příhřev nebo naopak chlazení vzduchu, odpadní teplo může být využíváno pro ohřev TUV (NILAN). Oproti lokálním větracím jednotkám je systém složitější na instalaci (vyžaduje dostatečný prostor pro uložení vedení) a pochopitelně i finančně náročnější při pořízení, na druhou stranu díky značným úsporám energie, uživatelskému komfortu a předpokládané dlouhodobé životnosti je zajištěna dobrá návratnost investice. Velkou pozornost je zapotřebí věnovat vlastní hlučnosti systému, včetně možnosti zhoršení akustiky stavby (přeslechy mezi místnostmi při nevhodném - páteřním - systému rozvodu vzduchu). Uživatelé si rovněž často stěžují na omezenou možnost regulace (například jsou zbytečně větrány i místnosti, ve kterých se zrovna nikdo nenachází; nelze využít v jedné místnosti chlazení a v druhé zároveň příhřev). Je rovněž zapotřebí vyřešit přílišné vysušování vzduchu v zimním období (entalpický výměník může v některých případech způsobovat hromadění patogenů a jejich následnou distribuci zpět do větraných místností, což v principu popírá jednu z nejdůležitějších funkcí vzduchotechnického systému - dýchat čerstvý nezávadný vzduch).

http://www.bristec.cz/

https://www.zehnder.cz/

https://nilan.cz/

https://multivac.cz/

 

V rámci větrání pouze jedné místnosti může být využit rovněž pasivní systém větrání pomocí větracích štěrbin, který lze montovat buď do stěn a nebo i dodatečně na stávající okna. Jedná se o nejlevnější možný způsob provedení náhradního větrání, nicméně jeho použití je nutno předem konzultovat s příslušným úřadem (ne všude je uznáno - důvodem je správná funkce systému pouze v případě rozdílného tlaku uvnitř a venku, při vyrovnání tlaků toto větrání nefunguje a muselo by tak být podpořeno dodatečně ventilátorem; zároveň je zapotřebí zmínit fakt, že tento způsob větrání značně zhoršuje výsledky PENB, jelikož se jedná o obdobu konvenčního větrání otevřenými okny s únikem tepla):

http://www.inproma.cz/akusticka-ventilace

https://www.bristec.cz/akusticke-sterbiny