Jdi na obsah Jdi na menu

Náhradní způsob větrání použijeme ve chvíli, kdy limity (před okny obytných nebo pobytových místností) nevychází dobře. Typicky se tak děje u domů umísťovaných v těsné blízkosti liniového zdroje hluku (silnice, místní komunikace, železniční nebo tramvajová dráha). V těchto případech nedovoluje hygienická norma větrat přímo (tedy konvenčně otevřenými okny), je ale nutné zajistit potřebnou výměnu vzduchu v místnosti jiným způsobem. Nutno poznamenat, že vám nikdo nebude zakazovat nebo znemožňovat okna otevřít a dle libosti si vyvětrat, nicméně pro splnění požadavků bude nutné na stavbu umístit jedno z následujících řešení:

 

Výměník v místnosti:

Jedná se o jednotky, které mají přívod a odvod vzduchu vyřešen jedním vedením skrz obvodovou stěnu a výměník je potom umístěn ve skříňce uvnitř místnosti. Oproti ostatním typům mají velice dobrý útlum hluku zvenčí, doporučuji tedy pro řešení nuceného větrání u místností, kde musí být venkovní mřížka sání / výfuku umístěná ve směru ke zdroji hluku:

https://www.korado.cz/produkty/vetraci-jednotky.html

Hlukový útlum (DIN EN 20140-10) Dn,e,w = 52 dB

https://multivac.cz

Obdobné řešení, účinnost rekuperace až 70 %, zajímavá cena. Hlukový útlum zvenčí není uveden.

https://www.zehnder.cz/ComfoAir-70

Vysoká účinnost rekuperace (až 90 %). Oproti jiným decentrálním jednotkám řeší práci s vlhkostí (součástí je entalpický výměník, který lze jednoduše omývat vodou). Velkou předností je možnost větrání dvou místností zároveň. Vhodné tedy například pro nemovitosti, u kterých nevyšly hodnoty hluku před okny dvou vedle sebe umístěných místností - požadavek náhradního větrání se tak dá zajistit pouze tímto jedním rekuperátorem. Hlukový útlum (DIN EN 20140-10) Dn,e,w = 48 dB (při uzavřených klapkách - ovládání automaticky).

 

Výměník přímo v tubusu:

Oproti předchozí variantě je veškeré zařízení umístěno přímo v tubusu v obvodové stěně, z vnitřní strany místnosti je tak pouze mřížka přívodu / odtahu.

http://www.dimplex.cz/produkty/rekuperace/lokalni

Hlukový útlum (dle EN ISO 10140 a EN ISO 717) Dn,e,w = 51 až 59 dB - vhodné i pro umístění do nadlimitně zasažené fasády

https://www.zehnder.cz/ComfoSpot-50

Až 82% zpětný zisk tepla. Oproti jiným decentrálním jednotkám řeší práci s vlhkostí (součástí je entalpický výměník, který lze jednoduše omývat vodou). Hlukový útlum (DIN EN 20140-10) Dn,e,w = 51 dB (při uzavřených klapkách - ovládání manuálně).

https://pranacz.cz/

Decentrální jednotka s protiproudým měděným výměníkem a dvěma samostatně ovládanými ventilátory. Řídící jednotka obsahuje čidla teploty, tlaku, vlhkosti, CO2 a VOC. Použitá měď má antiseptické vlastnosti - nehrozí vznik plísně, patogeny se nemají kde usazovat. Zajímavostí je možnost dohřevu přiváděného vzduchu (nezávisle na protizámrzové ochraně). Ovládá se dálkovým ovladačem nebo mobilní aplikací. U vyšších modelů je přes WI-FI možnost vzdáleného ovládání, programování výkonu, exportu statistik výkonu a hodnot z čidel atd. Klapka se ovládá manuálně. Hlukový útlum není uveden.

https://recuair.com

Lokální rekuperační jednotka ryze českého výrobce se zajímavým řešením práce s vlhkostí a zpětným získáváním tepla (dle typu). Protiproudý výměník je buď otočný (nepotřebuje dohřev a pracuje spolehlivě do teploty -15°C), případně fixní. Kromě tepla zpětně pracuje i s vlhkostí (nahrazuje tak entalpický výměník). Velkou předností je možnost instalace celého systému pouze z vnitřní strany (není zapotřebí lešení nebo žebříku pro upevnění venkovní mřížky u vyšších budov). Hlukový útlum není uveden.

https://www.elektrodesign.cz

ECO ROOM 100/310 je nejmenší z řady decentrálních rekuperačních jednotek s protiproudým výměníkem. Předností této jednotky je velice jednoduchá konstrukce se snadným přístupem pro čištění výměníku. Délka se při objednávce volí dle tloušťky stěny (310, 430, 500 a 600 mm) pro DN 100 a 150 mm (výběr variant). Jednotka je určena pro trvalý provoz, otáčky ventilátorů jsou řízeny automaticky dle hodnot vlhkosti vzduchu. Automaticky rovněž funguje přepnutí do letního provozu, stejně jako protimrazová ochrana pro zimní provoz. Hlukový útlum není uveden.

https://www.lunos.cz

Soubor řady výrobků pro aktivní a pasivní decentrální větrání s rekuperací nebo bez. Zajímavostí je vysoký hlukový útlum prvků pro přívod venkovního vzduchu ALD-R pro DN 100 a 160 mm. Na rozdíl od větracích akustických štěrbin má možnost mechanického uzavření. Díky Dn,w = 52 až 57 dB lze instalovat i do hlukově výrazně exponovaných fasád. Cenově výhodné řešení pro investory bytových domů umístěných do nadlimitně zatíženého prostředí - při doplnění o stáloběžný odtahový ventilátor (na WC nebo v koupelně) splní hygienické požadavky na dodržení limitů hluku pro chráněný vnitřní prostor obytných a pobytových místností zároveň s požadavky na potřebnou výměnu vzduchu. Velkou výhodou je možnost následné jednoduché výměny za větrací jednotku s rekuperací v případě, pokud by tento systém majiteli nebo nájemci daného bytu nevyhovoval.

 

Keramický zásobník místo výměníku, montáž v páru "proti sobě":

Další alternativou je systém "dýchání" umístěním dvou jednotek ve větraném prostoru proti sobě. Instaluje se vždy v páru: řízení je společné přes elektroinstalaci, ventilace probíhá systémem "proti sobě" - tedy jeden ventilátor saje vzduch zvenčí a přes keramickou vložku je ohříván (případně ochlazován v létě), další ventilátor na opačné straně naopak současně vzduch vyfukuje ven (kdy dochází k nabíjení energetického zásobníku). Po 70s se vrtulky rozběhnou opačným směrem a vzduch pak tedy proudí celým prostorem opačně. Toto provedení je vhodné pro větrání větších místností a nebo i celého bytu (za předpokladu, že mezi místnostmi může vzduch bez problémů proudit - tedy bez vzduchotěsných dveří). Vhodné řešení při požadavku nuceného větrání více místností najednou (lokální větrací jednotky jsou určené pro větrání pouze jedné místnosti - s výjimkou Zehnder ComfoAir 70 - a ani při otevřených spojovacích dveřích nedokáží spolehlivě vyvětrat více místností zároveň).

U tohoto provedení není uveden útlum hluku zvenčí, s ohledem na konstrukci zařízení nemusí být instalace do fasády s nadlimitní expozicí vhodná:

https://www.korado.cz/korasmart-tube-2400

http://www.seventilation.cz/decentralni-rekuperace

Alternativa:

http://www.multivac.cz/produkty/smartfan

Další alternativa:

https://dalap.cz/rekuperacni-jednotky/78-2215-series-zephir#/31-prumer-150_mm/45-nazev-dalap

 

Centrální systém větrání s rekuperací:

 

Centrální řízené větrání nabízí kromě úspory energie rovněž značný uživatelský komfort. Obyvatelé dýchají čistý vzduch ve všech místnostech daného bytu, přičemž se o vlastní větrání nemusí nijak výrazně starat. Některé systémy nabízejí i příhřev nebo naopak chlazení vzduchu, odpadní teplo může být využíváno pro ohřev TUV (NILAN). Oproti lokálním větracím jednotkám je systém složitější na instalaci (vyžaduje dostatečný prostor pro uložení vedení) a pochopitelně i finančně náročnější při pořízení, na druhou stranu díky značným úsporám energie, uživatelskému komfortu a předpokládané dlouhodobé životnosti je zajištěna rychlá návratnost investice. Velkou pozornost je zapotřebí věnovat vlastní hlučnosti systému, včetně možnosti zhoršení akustiky stavby (přeslechy mezi místnostmi při nevhodném - páteřním - systému rozvodu vzduchu). Uživatelé si rovněž často stěžují na omezenou možnost regulace (například jsou zbytečně větrány i místnosti, ve kterých se zrovna nikdo nenachází; nelze využít v jedné místnosti chlazení a v druhé zároveň příhřev). Je rovněž zapotřebí vyřešit přílišné vysušování vzduchu v zimním období (entalpický výměník může v některých případech způsobovat hromadění patogenů a jejich následnou distribuci zpět do větraných místností, což v principu popírá jednu z nejdůležitějších funkcí vzduchotechnického systému - dýchat čerstvý nezávadný vzduch). Při výběru je vhodné nedat pouze na reklamu a informace od prodejce nebo dovozce. Jsou to především obchodníci, takže svůj systém vždy vychválí do nebes, přičemž specifická negativa si taktně nechávají pro sebe. Mnohem lepší je domluvit se s někým, kdo již daný systém má v provozu delší čas a je tedy schopen podat objektivnější reference.

http://www.bristec.cz/

https://www.zehnder.cz/

https://nilan.cz/

https://multivac.cz/

 

V rámci větrání pouze jedné místnosti může být využit rovněž pasivní systém větrání pomocí větracích štěrbin, který lze montovat buď do stěn a nebo i dodatečně na stávající okna. Jedná se o nejlevnější možný způsob provedení náhradního větrání, nicméně jeho použití je nutno předem konzultovat s příslušným úřadem (ne všude je uznáno - důvodem je správná funkce systému pouze v případě rozdílného tlaku uvnitř a venku, při vyrovnání tlaků toto větrání nefunguje a muselo by tak být podpořeno dodatečně ventilátorem; zároveň je zapotřebí zmínit fakt, že tento způsob větrání značně zhoršuje výsledky PENB, jelikož se jedná o obdobu konvenčního větrání otevřenými okny s únikem tepla):

http://www.inproma.cz/akusticka-ventilace

https://www.bristec.cz/akusticke-sterbiny