Jdi na obsah Jdi na menu
 


Venkovní prostory

 

Pro výpočty je používán programový produkt firmy JpSoft s.r.o. Hluk+ v aktuální verzi (11.5 profi).

 

Tento software umožňuje výpočet hluku generovaného nejvýznamnějšími zdroji v posuzovaném území, jimiž jsou:

 • automobilová doprava
 • doprava na dráze (vč. tramvají)
 • trolejbusová doprava
 • stacionární (průmyslové) zdroje bodové nebo plošné (včetně vnitřních s přepočtem dle zadané celkové vzduchové neprůzvučnosti pláště budovy)

Program umožňuje precizní modelaci terénu za pomoci vrstevnic, zeleně a dalších objektů dostupných v menu. Popis všech možností a další informace na webu výrobce: www.hlukplus.cz

 

 

Vnitřní průmyslové prostory

 

Program IZOFONIK umožňuje výpočty předpokládaných hladin hluku zejména v průmyslových interiérech. Program umožňuje velice snadno a rychle provádět výpočty předpokládaných hladin hluku jak v jednotlivých bodech výpočtového prostoru, tak i ve zvolené rovině výpočtového prostoru. Pro projektanty program umožňuje stanovit předpokládané hladiny hluku uvnitř uzavřeného prostoru i v případě, že uvažovaný objekt je dosud ve stádiu plánů a reálně neexistuje. Lze tak například dopředu stanovit nutné požadavky na ochranu osob v tomto prostoru, rozsah protihlukových opatření či reálnost splnění hygienických limitů. Výpočet vychází z postupu dle ČSN 01 1613, který je pro potřeby automatického řešení zdokonalen.

Popis programu a další informace na webu výrobce: www.izofonik.cz

 

 

Vnitřní prostory (rodinné nebo bytové domy)

 

Program Neprůzvučnost 2010:

 

 • výpočet vzduchových neprůzvučností a jejich vážených hodnot pro jednovrstvé a vícevrstvé jednoduché konstrukce, pro dvojité konstrukce a pro složené konstrukce podle metodik publikovaných ČVUT Praha
 • výpočet vážených vzduchových neprůzvučností pro sádrokartonové příčky podle publikací VUT Brno
 • výpočet normalizovaných hladin kročejového zvuku a jejich vážených hodnot pro stropy s plovoucími a s povlakovými podlahami podle metodik ČVUT Praha
 • požadavky a vyhodnocení výsledků podle ČSN 730532
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • nástroje pro návrh jednovrstvých a dvojitých příček
 • katalog stavebních materiálů a jejich akustických parametrů
 • databáze laboratorně změřených stavebních konstrukcí (včetně výsledků, materiálového složení a výrobce)
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
 • grafické výstupy (graf neprůzvučností či normalizovaných hladin kročejového zvuku se směrnou křivkou)

 

Více informací o pragramu na webu výrobce: www.kcad.cz