Jdi na obsah Jdi na menu

Již při studiu střední školy zájem o hudbu a akustiku, aktivní účast na koncertech - zvučení sálů a venkovních pódií, moderátorská činnost (Evropa 2 - Radio West), konferenciérská činnost včetně zajištění ozvučení (klasické a country bály Plzeň, Ejpovice, Rokycany, Dobřív a další).

 

Samostatná činnost od roku 1997 jako OSVČ, od roku 2004 částečné zaměření na výpočty hluku z pozemní dopravy pro potřeby procesu EIA. Postupem času zakoupení kvalitnějšího výpočtového software, účast na školeních a seminářích se zaměřením na výpočet a měření hluku. Rozšíření činnosti na výpočty hluku ve vnitřním chráněném prostředí (hluk na pracovišti), stavební akustika (vzduchová a kročejová neprůzvučnost projektovaných staveb, ovlivnění hlukem zvenčí a z provozu stacionárních zdrojů hluku uvnitř objektu přenosem stavebními konstrukcemi).

 

Členem:

  • STP (Společnost pro techniku prostředí)
  • ČsAS (Česká akustická společnost)
  • Asociace akustiky českého stavebnictví

 

Účast na seminářích:

- 2008 (pořadatel STP): Snižování energetické náročnosti chladících zařízení (Aktivní snižování hlukové zátěže ventilátorů chlazení)

 

- 2009 (pořadatel Konstrukce Media): Hluk 2009 (1. odborná konference - snižování hlukových zátěží z pozemní dopravy)

 

 

- 2010 (pořadatel STP): Hluk a chvění v technice prostředí (představení nových metod měření hluku v pracovním prostředí a akustické problematiky s ohledem na aktualizaci technické normy na určení expozice hluku na pracovišti, vysvětlení koncepce aktualizované normy na neprůzvučnosti v budovách, normové požadavky a komentář ke změnám)

 

 

- jaro 2012 (pořadatel STP): Snižování hluku a vibrací. Základy technické akustiky, mechanické a aerodynamické zdroje hluku, měření hluku, hodnocení hluku, metody boje proti hluku, návrh tlumičů hluku.

 

- podzim 2012 (pořadatel STP): Snižování hluku a vibrací II. část. Praktické příklady výpočtu a řešení v oblasti snižování hluku strojních zařízení aktivním nebo pasivním tlumením vibrací, výpočet účinnosti protihlukové clony, šíření zvuku ve vzduchotechnických systémech.