Jdi na obsah Jdi na menu

Venkovní prostory - dopravní a průmyslové zdroje

 

Pro výpočty je používán programový produkt firmy JpSoft s.r.o. Hluk+ (verze 14.5 profi, leden 2024; licenční číslo 6022)

 

Tento software umožňuje výpočet hluku generovaného nejvýznamnějšími zdroji v posuzovaném území, jimiž jsou:

 • automobilová doprava
 • doprava na dráze (vč. tramvají) - nástavbový modul RMR-SRM II
 • trolejbusová doprava
 • stacionární (průmyslové) zdroje bodové nebo plošné (včetně vnitřních s přepočtem dle zadané celkové vzduchové neprůzvučnosti pláště budovy)

Program umožňuje precizní modelaci terénu za pomoci vrstevnic, zeleně a dalších objektů dostupných v menu. Popis všech možností a další informace na webu výrobce: www.hlukplus.cz

 

 

Vnitřní průmyslové prostory

 

Program IZOFONIK umožňuje výpočty předpokládaných hladin hluku zejména v průmyslových interiérech. Program umožňuje velice snadno a rychle provádět výpočty předpokládaných hladin hluku jak v jednotlivých bodech výpočtového prostoru, tak i ve zvolené rovině výpočtového prostoru. Pro projektanty program umožňuje stanovit předpokládané hladiny hluku uvnitř uzavřeného prostoru i v případě, že uvažovaný objekt je dosud ve stádiu plánů a reálně neexistuje. Lze tak například dopředu stanovit nutné požadavky na ochranu osob v tomto prostoru, rozsah protihlukových opatření či reálnost splnění hygienických limitů. Výpočet vychází z postupu dle ČSN 01 1613, který je pro potřeby automatického řešení zdokonalen.

Popis programu a další informace na webu výrobce: www.izofonik.cz

 

 

Vnitřní prostory (rodinné nebo bytové domy)

 

Program Neprůzvučnost 2010:

 

 • výpočet vzduchových neprůzvučností a jejich vážených hodnot pro jednovrstvé a vícevrstvé jednoduché konstrukce, pro dvojité konstrukce a pro složené konstrukce podle metodik publikovaných ČVUT Praha
 • výpočet vážených vzduchových neprůzvučností pro sádrokartonové příčky podle publikací VUT Brno
 • výpočet normalizovaných hladin kročejového zvuku a jejich vážených hodnot pro stropy s plovoucími a s povlakovými podlahami podle metodik ČVUT Praha
 • požadavky a vyhodnocení výsledků podle ČSN 730532
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • nástroje pro návrh jednovrstvých a dvojitých příček
 • katalog stavebních materiálů a jejich akustických parametrů
 • databáze laboratorně změřených stavebních konstrukcí (včetně výsledků, materiálového složení a výrobce)
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
 • grafické výstupy (graf neprůzvučností či normalizovaných hladin kročejového zvuku se směrnou křivkou)

 

Více informací o pragramu na webu výrobce: www.kcad.cz

 

 

Pro výpočet zlepšení vzduchové neprůzvučnosti nevyhovujících stavebních prvků je používán program od společnosti Ekosoftware s.r.o. "Vzduchová neprůzvučnost".

 

Program nabízí:

 

 • výpočet základní neprůzvučnosti stavební konstrukce
 • výpočet zlepšení neprůzvučnosti přidanou vrstvou
 • výsledky výpočtů jsou založeny na reálných výsledcích měření
 • možnost volby kvality provedené práce na přidané vrstvě

 

Program je optimalizován pro použití sádrokartonových deskových materiálů, které jsou velmi běžně používány pro zvýšení neprůzvučnosti stávajících stavebních konstrukcí. Výhodou těchto konstrukcí je rychlost výstavby, cena a relativně vysoká účinnost. Software je optimalizován zejména pro zlepšení vzduchové neprůzvučnosti stávajících konstrukcí s plošnou hmotností od 45 do 1500 kg/m2 a pro šířky dutiny v rozsahu 30 až 120 mm. 

 

Využití programu umožňuje s pomocí přidané vrstvy snadno zvýšit vzduchovou neprůzvučnost stávající stěny, například mezi stávajícími byty. Přídavnou vrstvu lze snadno realizovat s použitím sádrokartonové konstrukce před stávající stěnou. Takto vytvořená přídavná vrstva zvýší celkovou vzduchovou neprůzvučnost s minimálními náklady na její výstavbu.

 

Více informací o pragramu na stránkách výrobce:

https://www.ekosoftware.cz/vzduchova-nepruzvucnost