Jdi na obsah Jdi na menu

 

Každou poptávku řeším individuálně s ohledem na složitost vytváření výpočtového modelu a předpokládanou celkovou časovou náročnost zpracování. Pro nezávaznou cenovou nabídku je zapotřebí mne kontaktovat. Níže uvádím nejobvyklejší fakturované ceny pro představu a jeden modelový příklad.

Ceny jsou konečné - nejsem plátcem DPH.

Upřednostňujte, prosím, e-mailovou komunikaci.

 

Stacionární zdroj (tepelné čerpadlo, VZT, klimatizace):

Nejčastěji fakturovaná částka: 4.000,- Kč

Zadání: jeden stacionární zdroj, rovina, vzdálenost zdroje k nejbližším sousedním objektům nad 10 m.

Zahrnuje: vytvoření modelu situace, provedení výpočtu, zpracování kompletní zprávy se všemi náležitostmi požadovanými úřadem.

Forma dodání: elektronicky e-mailem (formát PDF).

Nutné podklady: obchodní název, typ a výkon řešeného zdroje, koordinační situační výkres s vyznačením umístění zdroje, pohledy, půdorysy všech podlaží. Ideální formát PDF.

 

Liniový zdroj (silnice, železnice, tramvajová nebo trolejbusová dráha):

Nejčastěji fakturovaná částka: 6.000,- Kč

Zadání: jeden liniový zdroj, rovina, jedno obytné podlaží.

Zahrnuje: vytvoření modelu situace, provedení výpočtu, zpracování kompletní zprávy se všemi náležitostmi požadovanými úřadem.

Forma dodání: elektronicky e-mailem (formát PDF).

Nutné podklady: koordinační situační výkres, půdorysy, pohledy, řez, souhrnná technická zpráva. Ideální formát PDF.

 

Modelový příklad:

Novostavba RD na pozemku v rovině, v blízkosti silnice, intenzita dopravy dostupná z veřejných zdrojů, 2 obytná podlaží, vytápění tepelným čerpadlem systému vzduch-voda, nucené větrání pomocí centrálního systému VZT s rekuperací (sání a výfuk do venkovního prostoru), blízká okolní zástavba.

Cena za zpracování kompletní hlukové studie: 8.000,- Kč.

Cena zahrnuje:

 • vytvoření počítačového 3D modelu budoucí situace, výpočet vlivu provozu liniového zdroje hluku na chráněný venkovní prostor navržené stavby v denní a noční době, porovnání s limity; v případě potřeby návrh vhodných protihlukových opatření
 • údaj o minimální stavební neprůzvučnosti obvodového pláště a střechy (dle hodnot hladiny hluku zjištěné výpočtem ve vzdálenosti 2 m před fasádou) na základě požadavků normy ČSN 73 0532
 • výpočet vlivu souběžného provozu navržených stacionárních zdrojů hluku v nejbližším sousedním chráněném prostoru (stavby), porovnání s limity; v případě potřeby návrh vhodných protihlukových opatření
 • zpracování v přehledné textové formě s vloženými hlukovými mapami přesně na místech, kde mají být (nikoliv až na konci textu jako přílohy)
 • dodání ve formátu PDF do e-mailu objednatele (možnost přeposílání na úřady rovnou elektronicky pomocí datové schránky a nebo el. podpisu)

 

Ostatní:

Dodání studie v tištěné verzi poštou: 2 Kč/strana A4 (kvalitní tisk na barevné laserové tiskárně), vazba 10 Kč/výtisk + poštovné 150 Kč. Dodání v papírové formě a požadovaný počet výtisků je nutné specifikovat již v objednávce - vazba na fakturovanou částku.

Telefonická nebo osobní konzultace, aktualizace výpočtů a zprávy, používání technického vybavení (měření akustického tlaku zvukoměrem v třídě přesnosti 1, zpracování výsledků, sčítání dopravy, používání automobilu) vychází primárně pouze z hodinové sazby. Ta zahrnuje každou započatou půlhodinu a počítá se od započetí do úplného ukončení dané činnosti (tj. v případě cestování od výjezdu vozidla až do jeho návratu zpět).

Sazba: 750,- Kč/h

 

Proč si vybrat mne a ne konkurenci?

 • pracuji pouze sám za sebe (případné problémy nemohu přehodit na kolegy, ani se na ně vymlouvat)
 • žádost úřadu o vysvětlení, doplnění nebo změnu vyřizuji bezodkladně a většinou v rámci původní cenové nabídky
 • dokáži poradit s výběrem vhodného tepelného čerpadla nebo větrací jednotky podle požadavků pro dané umístění
 • netvářím se jako největší žijící odborník na světě - pokud něco neznám, nejsem si úplně jistý a nebo si na danou věc netroufám, řeknu to rovnou a bez výmluv
 • textovou zprávu se vždy snažím vytvářet tak, aby byla maximálně přehledná a pokud možno srozumitelná i neodborníkům
 • text "nenafukuji" kopírováním x stránek daného zákona a jeho prováděcího předpisu, ani projektové dokumentace (ve studii je vždy pouze stručný popis řešeného záměru a zákonných norem, které se ho týkají)