Jdi na obsah Jdi na menu

 

Každou poptávku řeším individuálně s ohledem na složitost vytváření výpočtového modelu a předpokládanou celkovou časovou náročnost zpracování. Pro nezávaznou cenovou nabídku je zapotřebí mne kontaktovat. Níže uvádím základní ceny pro představu a jeden modelový příklad.

Ceny jsou konečné - nejsem plátcem DPH.

Upřednostňujte, prosím, e-mailovou komunikaci.

 

Stacionární zdroj (tepelné čerpadlo, VZT, klimatizace):

Základní cena: 3.000,- Kč

Zadání: jednoduchá situace - jeden zdroj, rovina, vzdálenost k nejbližším sousedním objektům nad 30 m

Zahrnuje: vytvoření modelu situace, provedení výpočtu, zpracování kompletní zprávy se všemi náležitostmi požadovanými úřadem.

Forma dodání: elektronicky e-mailem (formát PDF); papírové výtisky pozemní poštou (doporučeně ekonomicky, max. 3 výtisky)

Nutné podklady: obchodní název, typ a výkon řešeného zdroje; koordinační situační výkres s vyznačením umístění; pohledy; půdorysy

 

Liniový zdroj (silnice, železnice, tramvajová dráha):

Základní cena: 5.000,- Kč

Zadání: jednoduchá situace - jeden zdroj, rovina, jedno obytné podlaží

Zahrnuje: vytvoření modelu situace, provedení výpočtu, zpracování kompletní zprávy se všemi náležitostmi požadovanými úřadem.

Forma dodání: elektronicky e-mailem (formát PDF); papírové výtisky pozemní poštou (doporučeně ekonomicky, max. 3 výtisky)

Nutné podklady: koordinační situační výkres; půdorysy; pohledy a řez

 

Modelový příklad:

Novostavba RD na pozemku v rovině, v blízkosti silnice (místní komunikace), intenzita dopravy dostupná z veřejných zdrojů, 2 obytná podlaží, vytápění tepelným čerpadlem systému vzduch-voda, blízká okolní zástavba.

Cena za zpracování kompletní hlukové studie: 7.000,- Kč.

Cena zahrnuje:

  • vytvoření počítačového 3D modelu budoucí situace, výpočet vlivu provozu liniového zdroje hluku na chráněný venkovní prostor navržené stavby v denní a noční době, porovnání s limity; v případě potřeby návrh vhodných protihlukových opatření
  • údaj o minimální stavební neprůzvučnosti obvodového pláště a střechy (dle hodnot hladiny hluku zjištěné výpočtem ve vzdálenosti 2 m před fasádou) na základě požadavků normy ČSN 73 0532
  • výpočet vlivu provozu navrženého stacionárního zdroje v nejbližším sousedním chráněném prostoru (stavby), porovnání s limity; v případě potřeby návrh vhodných protihlukových opatření
  • zpracování v přehledné textové formě s vloženými hlukovými mapami přesně na místech, kde mají být (nikoliv až na konci textu jako přílohy)
  • náklady na tisk a poštovné

 

Ostatní:

Aktualizace výpočtů a textu (změny pro vyšší stupeň PD): 584,- Kč / hod.

Cestovné: 12,- Kč / km (do 100 km); 10,- Kč / km (nad 100 km)

Telefonická konzultace (mimo objednanou zakázku): 389,- Kč / hod.

 

Proč si vybrat mne a ne konkurenci?

  • pracuji pouze sám za sebe (případné problémy nemohu přehodit na kolegy, ani se na ně vymlouvat)
  • žádost úřadu o vysvětlení, doplnění nebo změnu vyřizuji bezodkladně a v rámci původní cenové nabídky
  • pokud něčemu nerozumíte, potřebujete poradit s výběrem nebo umístěním tepelného čerpadla a nebo řešíte vhodné nucené větrání ve svém budoucím domě, stačí se ozvat a já vám poskytnu veškeré informace, které k dané problematice mám k dispozici (jelikož sbírám informace průběžně už několik let, tak mám k dispozici materiálu opravdu hodně)
  • netvářím se jako největší žijící odborník na světě - pokud něco neznám, nejsem si úplně jistý a nebo si na danou věc netroufám, řeknu to rovnou
  • textovou zprávu se vždy snažím vytvářet tak, aby byla maximálně přehledná a srozumitelná i neodborníkům