Jdi na obsah Jdi na menu

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla - s ohledem na legislativní změny, dotační programy a relativně finančně výhodný provoz - stále častěji  nahrazují tradiční energetické zdroje nejen v novostavbách, ale i ve stávajících budovách (a to nejen těch určených k trvalému bydlení). Podle systému získávání energie se dělí na následující typy:

  • země - voda (plošné kolektory)
  • země - voda (vrt)
  • voda - voda
  • vzduch - voda
  • vzduch - vzduch

Z pohledu akustiky nás budou zajímat pouze dva jmenované. V případě získávání energie ze vzduchu musí venkovní jednotkou protéct relativně vysoký objem vzduchu (řádově tisíce m3/h). Zdrojem hluku je ventilátor (aerodynamický hluk proudícího vzduchu přes lopatky ventilátoru a vlastní výparník) a běh kompresoru. ON/OFF systémy jsou stále častěji vytlačovány invertorovou technologií. Regulace výkonu řízením otáček je určitě fajn z pohledu životnosti technologie a určitého komfortu (například není vždy nutné do systému instalovat akumulační nádrž), nicméně v oblasti akustiky naráží na skutečnost, že se u většiny takto řízených venkovních jednotek vyskytuje tónová složka hluku. To je zjednodušeně řečeno stav, kdy je ve zvukovém projevu slyšet určité pískání nebo houkání (jedna frekvence třetinooktávového pásma o 5 dB převyšuje své dvě sousední frekvence). Výskyt takového jevu je v reálu pro posluchače obvykle dlouhodobě nepříjemný. Z tohoto důvodu se hygienický limit snižuje o 5 dB (základní limit je 50 dB v denní době a 40 dB v době noční; při výpočtu hluku TČ ale musíme započítat rovněž tuto zmíněnou korekci, zjištěná hladina potom nesmí překročit v denní době 45 dB a v noční době 35 dB). Přičtění této korekce se můžeme vyhnout pouze v případě, kdy je od výrobce k dispozici prohlášení o tom, že se ve frekvenčním spektru celého výkonového rozsahu zdroje tónová složka nevyskytuje. Což lze zjistit pouze měřením (většinou někde ve zkušebně). U ON/OFF systémů je to díky stabilním otáčkám (kompresoru i ventilátoru) snadněji zjistitelné.

Je určitě vhodné, aby zjištěné hodnoty neležely těsně pod stanoveným limitem - musíme vést v patrnosti, že během několika let provozu se hlučnost tepelného čerpadla může poměrně zásadně změnit (samozřejmě k horšímu). Vlivem opotřebení, zanedbané údržby a při uvolnění některých spojů může začít venkovní jednotka vyluzovat opravdu nepříjemné zvuky (zvonění, drnčení), čímž je hned zaděláno na nepříjemnosti se sousedy. Určitě se tedy vyplatí mít určitou rezervu.

Ohledně hluku doporučuji navštívit stránky ABECEDA TEPELNÝCH ČERPADEL, kde je problematika dostatečně podrobně popsána:

https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/hlucnost-tepelnych-cerpadel

 

Pokud reálně uvažujete o pořízení tepelného čerpadla, určitě navštivte rovněž i stránky Projektuj Tepelná Čerpadla:

https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/

 

Jelikož jsem nikde na webu nenašel žádné srovnání tepelných čerpadel systému vzduch-voda (vzduch-vzduch) podle hlučnosti, pokusil jsem se takové informace shrnout ve srovnání níže. Výčet není (a nikdy asi ani nebude) zcela úplný, přidávám postupně pouze ta čerpadla, se kterými jsem v rámci výpočtu již pracoval a mám tedy relevantní informace o akustickém výkonu (případně tlaku). Je zapotřebí zmínit, že hlučnost jde obvykle ruku v ruce s kvalitou (dá se říct, že čím kvalitnější tepelné čerpadlo je, tím má i nižší hlučnost), nemusí to tak ale být naprosto vždy. Jelikož pořízení TČ je poměrně vysokou investicí, doporučuji věnovat výběru vhodného řešení dostatek času, určitě se to vyplatí.

Seznam je seřazen podle abecedy. Hladina akustického výkonu při jmenovitém a maximálním zatížení (Lw, Lw max) vychází z materiálů buď veřejně dostupných (technické listy ke stažení) a nebo poskytnutých přímo obchodním zastoupením. V případě chybějící hodnoty Lw (například je uveden pouze akustický tlak v určité vzdálenosti) je hladina přepočtena (označeno "přepočet"). Odkazy směřují na stránky výrobce nebo obchodního zastoupení pro ČR. Jsou uvedena pouze čerpadla pro rodinné domy.

 

AC Heating:

Modelová řada Convert AW (6-28 kW).

AW 6 Lw (přepočet) = 56,5 dB při 7/35°C; Lw max = 64 dB

AW 9 Lw (přepočet) = 55,5 dB při 7/35°C; Lw max = 63 dB

AW 12 Lw (přepočet) = 56,5 dB při 7/35°C; Lw max = 64 dB

AW 14 Lw (přepočet) = 55,5 dB při 7/35°C; Lw max = 63 dB

AW 16 Lw (přepočet) = 56,5 dB při 7/35°C; Lw max = 64 dB

AW 14-3P Lw (přepočet) = 55,5 dB při 7/35°C; Lw max = 63 dB

AW 16-3P Lw (přepočet) = 56,5 dB při 7/35°C; Lw max = 64 dB

AW 19-3P Lw (přepočet) = 59,5 dB při 7/35°C; Lw max = 67 dB

AW 22-3P Lw (přepočet) = 63,5 dB při 7/35°C; Lw max = 73 dB

AW 28-3P Lw (přepočet) = 64,5 dB při 7/35°C; Lw max = 74 dB

https://www.ac-heating.cz/

 

Acond:

Modelové řady PRO-N (novostavby, max 9 kW), PRO-R (rekonstrukce, max 18 kW).

PRO-N Lw = 48,4 dB při 7/55°C; Lw max = neuvedeno

PRO-R Lw = 49,3 dB při 7/55°C; Lw max = neuvedeno

https://tepelna-cerpadla-acond.cz/