Jdi na obsah Jdi na menu

Upozornění: Od prosince 2022 se mění posuzování tepelných čerpadel vzduch-voda (vzduch-vzduch, ale i VZT a klimatizací, malých větrných elektráren...) umístěných na stavbu dodatečně. Nově se na ně nevztahuje nutnost výpočtu popř. měření hluku, jelikož nespadají do režimu stavebního zákona (nejedná se o stavbu). Provozovatel takového zdroje hluku sice nadále zodpovídá za bezvadný stav i dodržení platných hygienických limitů hluku, nicméně nemusí již řešit hlukovou studii ani měření hluku. Pouze v případě stížnosti, pokud by provoz rušil některého ze sousedů a ten podal k úřadu žádost o prošetření.

Pro novostavby, kde je jeden z těchto zdrojů umístěn (a je tedy součástí projektové dokumentace), nadále platí, že musí být vyhodnocen výpočtem a s největší pravděpodobností potvrzen ještě i měřením ve zkušebním provozu. Podmínky si stanoví vždy místně příslušná Krajská hygienická stanice. Více informací lze nalézt na stránkách Národní referenční laboratoře http://hluk.nrl.cz/ v sekci "Novinky", kde je i odkaz na stažení dokumentu "Dílčí metodika k dodatečnému umisťování tepelných čerpadel" ve formátu PDF.

 

V případě získávání energie ze vzduchu musí venkovní jednotkou "protéct" relativně vysoký objem vzduchu (řádově desítky až stovky m3/h). V principu tak nelze tuto technologii vyrobit zcela bezhlučnou (byť to někteří výrobci s oblibou tvrdí). Zdrojem hluku je ventilátor (aerodynamický hluk proudícího vzduchu přes lopatky ventilátoru a vlastní výparník) a běh kompresoru. Zcela bezhlučná bude venkovní jednotka pouze v době, kdy je vypnutá. ON/OFF systémy jsou stále častěji vytlačovány invertorovou technologií. Regulace výkonu řízením otáček je určitě fajn z pohledu životnosti technologie a určitého komfortu (například není vždy nutné do topného systému instalovat akumulační nádrž), nicméně v oblasti akustiky naráží na skutečnost, že se u většiny takto řízených venkovních jednotek vyskytuje tónová složka hluku. To je zjednodušeně řečeno stav, kdy je ve zvukovém poli slyšet pískání nebo houkání, případně dunění (jedna frekvence třetinooktávového pásma o 5 dB převyšuje své dvě sousední frekvence). Výskyt takového jevu je pro posluchače většinou velmi nepříjemný. Z toho důvodu se hygienický limit snižuje o 5 dB (zjištěná hladina nesmí 2 m před oknem nejbližší obytné místnosti překročit v denní době 45 dB a v noční době dokonce jen 35 dB). V husté zástavbě je dodržení stanoveného limitu pro tento typ zdroje poměrně obtížně dosažitelné. Na základě velkého počtu realizovaných terénních měření lze kostatovat, že bezpečná vzdálenost od nejbližších oken sousedních obytných místností je minimálně 10 m! Umístění venkovní jednotky blíže je riskantní a může se do budoucna značně prodražit. Nutno podotknout, že tónová složka je u invertorových TČ zjištěna téměř bez výjimky ve všech případech terénního měření.

 

Výběr několika článků na téma "hlučnost tepelných čerpadel vzduch-voda":

https://www.novinky.cz/bydleni/nemoci-nemovitosti/clanek/prilis-hlucne-tepelne-cerpadlo-40315380

https://www.viessmann.cz/cs/rady-a-tipy/vse-o-hlucnosti-tepelnych-cerpadel.html

https://www.tepelka.cz/jak-na-odhlucneni-tepelneho-cerpadla.php

 

Ohledně hlučnosti a více informací kolem TČ obecně doporučuji navštívit stránky ABECEDA TEPELNÝCH ČERPADEL, kde je již problematika dostatečně podrobně popsána:

https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/hlucnost-tepelnych-cerpadel

 

Pokud reálně uvažujete o pořízení tepelného čerpadla, určitě navštivte rovněž i stránky Projektuj Tepelná Čerpadla:

https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/

 

Pro srovnání jednotlivých výrobců a typů společně s možností jednoduchého výpočtu šíření hluku lze využít zahraniční databáze a kalkulátory:

 

https://www.waermepumpe.de/schallrechner/

https://www.fws.ch/laermschutznachweis/

https://www.waermepumpe-austria.at/schallrechner

 

Seznam tepelných čerpadel systému vzduch-voda (vzduch-vzduch), které jsem již v průběhu své práce řešil:

 

AC HEATING https://www.ac-heating.cz/ případně https://www.compact-aw.cz/

ACOND https://tepelna-cerpadla-acond.cz/

BUDERUS https://www.buderus.com/cz/cs/informace/tepelna-cerpadla/

CARRIER https://www.carrierpm.cz/tepelna-cerpadla/ (prodej a servis, nejedná se o oficiální web výrobce)

IVT https://www.cerpadla-ivt.cz/

LG https://www.lgtepelnacerpadla.cz/

MITSUBISHI http://www.zubadan.cz/

NIBE https://www.nibe.cz/

NORDline https://www.nosreti-velkoobchod.cz/eshop/tepelna-cerpadla-68 (prodej a servis, nejedná se o oficiální web výrobce)

PANASONIC https://www.aircon.panasonic.eu/CZ_cs/ranges/aquarea/

STIEBEL ELTRON https://www.stiebel-eltron.cz/cs/home.html

TnG https://www.zatopime.cz/

TOSHIBA https://www.toshiba-aircondition.com/cz/tepelne-cerpadlo-estia.html

VAILLANT https://www.vaillant.cz/pro-zakazniky/produkty/tepelna-cerpadla/

VIESSMANN https://www.viessmann.cz/cs/obytne-budovy/tepelna-cerpadla.html