Jdi na obsah Jdi na menu

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla s ohledem na legislativní změny, dotační programy a relativně finančně výhodný provoz stále častěji  nahrazují tradiční energetické zdroje nejen v novostavbách, ale i ve stávajících budovách (a to nejen těch určených k trvalému bydlení). Podle systému získávání energie se dělí na následující typy:

  • země - voda (plošné kolektory)
  • země - voda (vrt)
  • voda - voda
  • vzduch - voda
  • vzduch - vzduch

Z pohledu akustiky nás budou zajímat pouze dva jmenované. V případě získávání energie ze vzduchu musí venkovní jednotkou protéct relativně vysoký objem vzduchu (řádově tisíce m3/h). Zdrojem hluku je ventilátor (aerodynamický hluk proudícího vzduchu přes lopatky ventilátoru a vlastní výparník) a kompresor. ON/OFF systémy jsou stále častěji vytlačovány invertorovou technologií. Regulace výkonu řízením otáček je určitě fajn z pohledu životnosti technologie a určitého komfortu (například není vždy nutné do systému instalovat akumulační ádrž), nicméně v oblasti akustiky naráží na skutečnost, že se u většiny takto řízených venkovních jednotek vyskytuje tónová složka hluku. To je zjednodušeně řečeno stav, kdy jedna frekvence třetinooktávového pásma o 5 dB převyšuje své dvě sousední frekvence (na grafu frekvenční analýzy bude jeden sloupec výrazně vyčnívat nad ostatní). Výskyt takového jevu je v reálu obvykle doprovázen slyšitelným hvízdáním. Z tohoto důvodu se hygienický limit snižuje o 5 dB (základní limit je 50 dB v denní době a 40 dB v době noční; při výpočtu hluku TČ ale musíme započítat rovněž tuto zmíněnou korekci, zjištěná hladina potom nesmí překročit v denní době 45 dB a v noční době 35 dB). Přičtění této korekce se můžeme vyhnout pouze v případě, kdy je od výrobce k dispozici prohlášení o tom, že se ve frekvenčním spektru celého výkonového rozsahu zdroje tónová složka nevyskytuje. Což lze zjistit prakticky pouze měřením (většinou někde ve zkušebně). U ON/OFF systémů je to díky stabilním otáčkám (kompresoru i ventilátoru) snadněji zjistitelné. Je určitě vhodné, aby zjištěné hodnoty neležely těsně pod stanoveným limitem - musíme vést v patrnosti, že během několika let provozu se hlučnost tepelného čerpadla může poměrně zásadně změnit (samozřejmě k horšímu). Vlivem opotřebení, zanedbané údržby a při uvolnění některých spojů může začít venkovní jednotka vyluzovat opravdu nepříjemné zvuky (zvonění, houkání, pískání), čímž je hned zaděláno na nepříjemnosti se sousedy. Určitě se tedy vyplatí mít rezervu.

Ohledně hluku doporučuji navštívit stránky ABECEDA TEPELNÝCH ČERPADEL:

https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/hlucnost-tepelnych-cerpadel

Pokud reálně uvažujete o pořízení tepelného čerpadla, určitě navštivte rovněž i stránky Projektuj Tepelná Čerpadla:

https://www.projektuj-tepelna-cerpadla.cz/

 

Jelikož jsem nikde na webu nenašel žádnou tabulku, která by srovnávala tepelná čerpadla systému vzduch-voda (vzduch-vzduch) podle hlučnosti, vytvořil jsem tuto stránku sám. Je zapotřebí zmínit, že hlučnost jde obvykle ruku v ruce s kvalitou (dá se říct, že čím kvalitnější tepelné čerpadlo je, tím má i nižší hlučnost), nemusí to tak ale být naprosto vždy. Jelikož pořízení TČ je poměrně vysokou investicí, doporučuji věnovat výběru vhodného řešení dostatek času, určitě se to vyplatí.

Seznam je seřazen podle abecedy. Hladina akustického výkonu při jmenovitém a maximálním zatížení (Lw, Lw max) vychází z materiálů buď veřejně dostupných (technické listy ke stažení) a nebo poskytnutých přímo obchodním zastoupením. V případě chybějící hodnoty Lw (například je uveden pouze akustický tlak v určité vzdálenosti) je hladina přepočtena (označeno "přepočet"). Odkazy směřují na stránky výrobce nebo obchodního zastoupení pro ČR. Jsou uvedena pouze čerpadla pro rodinné domy.

 

AC Heating:

Modelová řada Convert AW (6-28 kW).

AW 6 Lw (přepočet) = 56,5 dB při 7/35°C; Lw max = 64 dB

AW 9 Lw (přepočet) = 55,5 dB při 7/35°C; Lw max = 63 dB

AW 12 Lw (přepočet) = 56,5 dB při 7/35°C; Lw max = 64 dB

AW 14 Lw (přepočet) = 55,5 dB při 7/35°C; Lw max = 63 dB

AW 16 Lw (přepočet) = 56,5 dB při 7/35°C; Lw max = 64 dB

AW 14-3P Lw (přepočet) = 55,5 dB při 7/35°C; Lw max = 63 dB

AW 16-3P Lw (přepočet) = 56,5 dB při 7/35°C; Lw max = 64 dB

AW 19-3P Lw (přepočet) = 59,5 dB při 7/35°C; Lw max = 67 dB

AW 22-3P Lw (přepočet) = 63,5 dB při 7/35°C; Lw max = 73 dB

AW 28-3P Lw (přepočet) = 64,5 dB při 7/35°C; Lw max = 74 dB

https://www.ac-heating.cz/

 

Acond:

Modelové řady PRO-N (novostavby, max 9 kW), PRO-R (rekonstrukce, max 18 kW).

PRO-N Lw = 48,4 dB při 7/55°C; Lw max = neuvedeno

PRO-R Lw = 49,3 dB při 7/55°C; Lw max = neuvedeno

https://tepelna-cerpadla-acond.cz/