Jdi na obsah Jdi na menu

Informace pro zadavatele:

 

Seznam podkladů potřebných pro zpracování hlukové studie.

 

Podklady je zapotřebí dodat v původní elektronické podobě (ne naskenované, ani focené).

 

Přípustné formáty výkresů: JPG, PDF, DWG.

 

Přípustné formáty textů: DOC, DOCX, ODT, PDF.

 

Rodinný dům:

 • koordinační situační výkres
 • půdorysy obytných podlaží
 • pohledy a řez
 • průvodní a technická zpráva
 • fakturační údaje
 • korespondenční údaje
 • požadovaný počet výtisků

 

Stacionární zdroj (tepelné čerpadlo vzduch-voda, VZT systém větrání):

 • koordinační situační výkres s vyznačením umístění zdroje
 • systém, výrobce, typ a výkon (u VZT celou PD)
 • pohledy (případně fotodokumentaci)
 • fakturační údaje
 • korespondenční údaje
 • požadovaný počet výtisků

 

Průběh zakázky (platí pro jednorázové objednávky):

 

Po obdržení výše uvedených podkladů si zakládám v počítači složku ke zpracování. Má svoje zakázkové číslo a předpokládaný datum odevzdání. Přijetí podkladů a založení zakázky vždy potvrzuji e-mailem (pokud žádné potvrzení nedorazí, určitě je potřeba se ozvat). Jakmile mám hotové výpočty a zpracovaný text, zasílám jej v pracovní verzi e-mailem ke kontrole, společně s fakturou (obojí v PDF). Po uhrazení faktury a odsouhlasení znění textu studie odesílám bezodkladně (nejdéle druhý pracovní den) finální verzi v elektronické autorizované podobě (PDF s podpisem a razítkem) a požadovaný počet výtisků pozemní poštou. Pokud není domluveno jinak, jde zásilka jako doporučené psaní - zrychlené, tj. je doručeno hned druhý pracovní den po podání.

 

Důležité upozornění:

 

V případě požadavku změn již hotové studie ze strany zadavatele (např. posunutí zdroje, změna umístění oken nebo vnějších dveří obytných místností, jiná dispozice místností apod.) nelze tyto změny provádět zdarma v rámci původní cenové nabídky! Ačkoliv se často na první pohled jedná o kosmetické změny, pro mne to znamená přepracovat model výpočtu a následně všechny vytištěné a zpracované výsledky udělat znovu (hlukové mapy, tabulky hodnot), a to včetně výměny v původním textu studie. Jelikož to často zabere několik hodin, které mi potom chybí jinde, jedná se nyní již o zpoplatněnou službu (hodinová sazba - cena je uvedena v ceníku). Nejedná se o můj rozmar ani nenažranost - zadarmo pracovat nechci (a ani nemohu).

 

Změny na základě připomínek úřadů jsou nadále zpracovány v rámci původní cenové nabídky (studie vrácené k doplnění řeším okamžitě a za práci si nic navíc samozřejmě neúčtuji).