Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obor činnosti:

 

"Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků"

 

 

Nabídka:

 

  • hlukové studie - dopravní a průmyslové zdroje hluku ve venkovním prostředí
  • stavební akustika - neprůzvučnost stavebních konstrukcí a související problematika dle ČSN 73 0532
  • dopravní průzkumy - sčítání jednotlivých druhů vozidel s přepočtem na RPDI dle příslušné legislativy
  • dendrologické průzkumy - inventarizace dřevin, hodnocení zdravotního stavu a krajinářské hodnoty, návrh zásahu (externí spolupráce)
  • biologické průzkumy - stav fauny a flóry v dané lokalitě (externí spolupráce)

 

 

Hluková studie je součástí projektové dokumentace v případech, kdy se záměr stavby umisťuje do prostředí zatíženého hlukem a nebo naopak bude hluk svým provozem způsobovat. Na základě výpočtů -  případně společně s měřením - je zhodnocen současný stav akustické zátěže a na modelu situace vytvořeném za pomoci výpočtového SW je následně ověřen stav po dokončení a zprovoznění stavby. U chráněných staveb (rodinné nebo bytové domy, stavby pro předškolní nebo školní výchovu, lázně, nemocnice a další) je sledováno dodržení platných hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru staveb 2 m od fasády objektu, případně na hranici pozemku (pokud je tento rovněž chráněným - rozhoduje způsob zapsání v katastru nemovitostí). V případě překročení stanovených limitů navrhuje hluková studie možnosti řešení tak, aby byla stavba v souladu s platnou legislativou.

 

v0-1zaklad-prostor.jpg

 

v1den3m.jpg

 

 

Stavební akustika řeší požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště budovy, příček a stropů dle normy ČSN 73 0532. U stropů se hodnotí rovněž neprůzvučnost kročejová. Akustika stavby je důležitá z hlediska pohody obyvatel budovy - nesmí docházet k nadměrnému rušení přenosem hluku stavební konstrukcí nejen z venkovního prostoru, ale i ze zdrojů umístěných uvnitř budovy (garáže, výtahy, provozovny, ruchy vznikající běžným užíváním sousedních bytů).

 

graf.jpg

 

 

Dopravní průzkumy jsou zapotřebí v případech, kdy pro danou oblast posouzení neexistují data o intenzitě dopravy na dotčených komunikacích. Přesné vstupy výpočtového SW jsou důležité s ohledem na náklady spojené s realizací případných protihlukových opatření, nevyplácí se je tedy podceňovat. Data o intenzitě dopravy jsou sbírána ručně na předtištěné formuláře po dobu několika hodin, po zadání do programu dochází k jejich přepočtu na celodenní intenzity dle třídy komunikace a dalších zadaných parametrů.

 

scitani-protokol.jpg