Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nabídka:

 

  • hlukové studie - dopravní a průmyslové zdroje hluku ve venkovním prostředí
  • stavební akustika - neprůzvučnost stavebních konstrukcí a související problematika dle ČSN 73 0532
  • dopravní průzkumy - sčítání jednotlivých druhů vozidel s přepočtem na RPDI dle příslušné legislativy

 

Výpočty hluku (ekvivalentní hladiny akustického tlaku - LAeq) mapují vliv jednotlivých zdrojů (pozemních komunikací, provozoven, stacionárních zdrojů) na chráněný venkovní prostor stavby. To je prostor 2 m od obvodové konstrukce budovy záměru (záměrem může být stavba rodinného domu, bytového domu, přístavba nebo rekonstrukce stávajících obytných staveb atd.) Hodnotí se vždy prostor před okny jednotlivých pobytových místností.

 

Dotčenou problematikou se zabývám profesionálně od roku 2005. Od té doby jsem nasbíral řadu zkušeností, svým zákazníkům tak mohu nabídnout zpracování hlukové studie ve vysoké kvalitě - tedy tak, aby bez problémů prošla bez připomínek dotčených úřadů a schvalovací proces se tak zbytečně neprotahoval.

 

K vytvoření 3D výpočtového modelu, ve kterém lze přehledně vytvořit prostor odpovídající své reálné předloze, používám software schválený hlavním hygienikem ČR (Hluk+). Program je udržován vždy v aktuální poslední vydané verzi.

 

Software pracuje v souladu s vydanou metodikou výpočtu hluku. Může modelovat působení hluku z dopravy na pozemních komunikacích, železnice a provozu stacionárních zdrojů (bodových a plošných). Pro možnost výpočtu dopravy ve městech nechybí varianta zadání tramvajové a trolejbusové dráhy. Kromě letecké dopravy tak software dokáže vymodelovat a zhodnotit téměř jakoukoliv situaci.

 

Mezi nabízené činnosti patří rovněž výpočet vlastností stavebních konstrukcí s ohledem na stavební akustiku - požadovanou neprůzvučnost, kterou řeší norma ČSN 73 0532. Zde používám software NEPrůzvučnost 2010, společně s programem pro výpočet zlepšení neprůzvučnosti přidanou vrstvou Vzduchová neprůzvučnost.

 

V neposlední řadě nabízím možnost vyhodnocení působení hluku v prostředí průmyslových interiérů za pomoci programu Izofonik.

 

Více o používaném software zde.

 

Ukázka jednotlivých výstupů realizovaných zakázek:

 

v0-1zaklad-prostor.jpg

 

v1den3m.jpg

 

graf.jpg

 

scitani-protokol.jpg