Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro pravidelné odběratele (projekční kanceláře) platí individuální zvýhodněné ceny.

 

 

Vliv nového stacionárního zdroje na okolní obytné stavby (tepelné čerpadlo vzduch - voda, kompresory, klimatizace, VZT):

 

Základní cena (jednorázový odběratel): 2.900,- Kč (v případě dodání pouze elektronicky sleva 200,- Kč)*

 

Cena zahrnuje zpracování kompletní zprávy pro vydání souhlasného stanoviska dotčených úřadů k umístění nového zdroje hluku, včetně nákladů na tisk, vazbu a distribuci. Výpočty sledují vliv tohoto zdroje na všechny okolní chráněné stavby / pozemky. V případě překročených hodnot jsou navržena odpovídající protihluková opatření (ta jsou konzultována se zadavatelem studie předem). Změny a doplnění na základě žádosti úřadu jsou zahrnuty v základní ceně, včetně případného opětovného tisku a nákladů na doručení.

 

 

Rodinné domy (novostavba, přístavba, změna užívání):

 

Základní cena (jednorázový odběratel): 4.900,- Kč (v případě dodání pouze elektronicky sleva 200,- Kč)*

 

Cena zahrnuje zpracování kompletní zprávy (včetně ostatních nákladů) pro vydání souhlasného stanoviska dotčených úřadů k umístění chráněné stavby do prostředí zatíženého liniovým zdrojem hluku - pozemních komunikací typu dálnice, silnice / místní komunikace I. a II. třídy (intenzita dopravy je patrná z celostátního sčítání ŘSD). Výpočty sledují vliv tohoto zdroje na venkovní chráněný prostor stavby záměru v oblasti oken pobytových místností. V případě překročených hodnot jsou navržena odpovídající protihluková opatření (ta jsou konzultována se zadavatelem studie předem). Případné změny nebo doplnění na základě žádosti úřadu jsou zahrnuty v základní ceně zpracování. V případě umístění stacionárního zdroje hluku (tepelné čerpadlo, klimatizace) je výpočet ovlivnění okolí za příplatek 500,- Kč (je použit stejný model výpočtu s dílčími změnami, v jiném měřítku). V takovém případě je textová zpráva studie rozdělena do dvou samostatných částí, kdy první řeší vliv dopravy na samotný záměr, druhá potom vliv provozu umístěného zdroje na okolní chráněné stavby a pozemky.

 

U liniového zdroje hluku, kde nejsou známé hodnoty celodenní intenzity dopravy (silnice a místní komunikace III. třídy; účelové komunikace apod.), je zapotřebí zjistit intenzitu dopravy vlastním průzkumem. To lze buď vlastními silami (investor / projektant) vyplněním odpovídajícího formuláře zaslaného e-mailem, případně zadáním přímo zpracovateli hlukové studie (cena za zpracování je pak určena individuálně, dle nákladů nutných na zajištění průzkumu - viz položka "cestovné" níže).

 

 

* dodání studie s podpisem a razítkem ve formátu PDF (e-mail); lze buď vytisknout (barevně v dobré kvalitě) a nebo přeposlat přímo dotčeným úřadům (přes datovou schránku a nebo se zaručeným el. podpisem)

 

 

Provozovna - truhlárna, pneuservis, kovodílna apod.:

 

Hodnotí se vliv provozovny na okolí, u větších celků včetně související dopravy (a parkoviště). Výpočty zahrnují provoz všech zdrojů (v souběhu) ve vnitřním prostoru, jejich přenos skrz obálku budovy (je nutný výpočet neprůzvučnosti podle dispozic a stavebního materiálu) a ovlivnění nejbližších chráněných staveb pro bydlení. V případě venkovních zdrojů (VZT, klimatizace, tepelné čerpadlo) pak výpočty hodnotí souběh všech zdrojů záměru (vnitřní + venkovní). Cena je určena individuálně na základě náročnosti zpracování (vychází ze zaslané projektové dokumentace). Orientačně od 7.000,- Kč.

 

 

Ostatní:

  • hodinová sazba - administrativa ... 450,- Kč/h (pouze pro změny již realizovaných zakázek - doplnění pro vyšší stupeň PD, zahrnutí změn PD na základě žádosti objednatele / investora)
  • cestovné ... 10 Kč/km (zahrnuje i položku "technik na cestě")
  • tisk nad rámec objednávky ... 2 Kč/strana
  • vazba nad rámec objednávky ... 10 Kč/1 výtisk
  • poštovné a balné nad rámec objednávky ... 100,- Kč

 

Uvedené ceny jsou konečné, bez DPH (nejsem plátcem DPH).