Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uvedené ceny jsou bez DPH. Nejsem plátcem DPH.

 

 

Rodinné a bytové domy (tepelné čerpadlo, klimatizace, VZT):

 

Základní cena: 2.900,- Kč (v případě dodání pouze elektronicky 2.700,- Kč)*

 

Cena zahrnuje zpracování kompletní zprávy pro vydání souhlasného stanoviska dotčených úřadů k umístění nového zdroje hluku, včetně nákladů na tisk, vazbu a distribuci. Výpočty sledují vliv tohoto zdroje na všechny okolní chráněné stavby / pozemky. V případě překročených hodnot jsou navržena odpovídající protihluková opatření (ta jsou konzultována se zadavatelem studie předem). Změny a doplnění na základě žádosti úřadu jsou zahrnuty v základní ceně zpracování.

 

 

Rodinné a bytové domy (novostavba, přístavba, změna užívání):

 

Základní cena: 4.900,- Kč (v případě dodání pouze elektronicky 4.700,- Kč)*

 

Cena zahrnuje zpracování kompletní zprávy (včetně ostatních nákladů) pro vydání souhlasného stanoviska dotčených úřadů k umístění chráněné stavby do prostředí zatíženého liniovým zdrojem hluku - pozemních komunikací typu dálnice, silnice / místní komunikace I. a II. třídy; železniční dráha (intenzita dopravy je patrná z celostátního sčítání ŘSD; v případě dráhy dodá intenzitu SŽDC). Výpočty sledují vliv tohoto zdroje na venkovní chráněný prostor stavby záměru v oblasti oken pobytových místností. V případě překročených hodnot jsou navržena odpovídající protihluková opatření (ta jsou konzultována se zadavatelem studie předem). Případné změny nebo doplnění na základě žádosti úřadu jsou zahrnuty v základní ceně zpracování. V případě umístění stacionárního zdroje hluku je výpočet ovlivnění okolí rovněž v ceně.

 

U liniového zdroje hluku, kde nejsou známé hodnoty celodenní intenzity dopravy (silnice a místní komunikace III. třídy; účelové komunikace apod.), je cena za zpracování určena individuálně. Zahrnuje základní cenu plus náklady na průzkum v místě záměru (tj. cestovné tam a zpět + hodinová sazba vlastního sčítání). Po domluvě si tento průzkum může investor / zadavatel provést sám (je nutno správně vyplnit formulář sčítání, který je mu zaslán e-mailem). V případě dodání intenzity dopravy zjištěné vlastním průzkumem platí základní cena.

 

 

* dodání studie s podpisem a razítkem ve formátu PDF (e-mail)

 

 

Jiná stavba (provozovna - truhlárna, pneuservis, kovodílna...):

 

Hodnotí se vliv provozovny na okolí, včetně související dopravy. Výpočty zahrnují provoz všech zdrojů (v souběhu) ve vnitřním prostoru, jejich přenos skrz obálku budovy a ovlivnění nejbližších chráněných staveb pro bydlení. V případě venkovních zdrojů (VZT, klimatizace, tepelné čerpadlo) výpočty hodnotí souběh všech zdrojů záměru. Cena je určena individuálně na základě náročnosti zpracování (vychází ze zaslané projektové dokumentace). Orientačně od 5.900,- Kč.

 

 

Ostatní:

  • hodinová sazba - administrativa ... 450,- Kč/h (pouze pro změny již realizovaných zakázek - doplnění pro vyšší stupeň PD, zahrnutí změn PD na základě žádosti objednatele / investora)
  • hodinová sazba - sčítání dopravy ... 200,- Kč/h
  • cestovné ... 15 Kč/km (zahrnuje i položku "technik na cestě")
  • tisk nad rámec objednávky ... 2 Kč/strana
  • vazba nad rámec objednávky ... 10 Kč/1 výtisk
  • poštovné a balné nad rámec objednávky ... 100,- Kč