Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vliv nového stacionárního zdroje na okolní obytné stavby (tepelné čerpadlo vzduch - voda, kompresory, klimatizace, VZT):

 

Cena vč. DPH: 3.500,- Kč (v případě dodání pouze elektronicky sleva 200,- Kč)*

 

Cena zahrnuje zpracování kompletní zprávy pro vydání souhlasného stanoviska dotčených úřadů k umístění nového zdroje hluku. Výpočty sledují vliv tohoto zdroje na všechny okolní chráněné stavby / pozemky. V případě překročených hodnot jsou navržena odpovídající protihluková opatření (ta jsou konzultována se zadavatelem studie předem). Případné změny nebo doplnění textu studie na základě žádosti úřadu jsou zahrnuty v ceně.

 

 

Rodinné domy (novostavba, přístavba, změna užívání):

 

Cena vč. DPH: 5.900,- Kč (v případě dodání pouze elektronicky sleva 200,- Kč)*

 

Cena zahrnuje zpracování kompletní zprávy pro vydání souhlasného stanoviska dotčených úřadů k umístění chráněné stavby do prostředí zatíženého liniovým zdrojem hluku - pozemních komunikací typu dálnice, silnice / místní komunikace I. a II. třídy (intenzita dopravy je patrná z celostátního sčítání ŘSD). Výpočty sledují vliv tohoto zdroje na venkovní chráněný prostor stavby záměru v oblasti oken pobytových místností. V případě překročených hodnot jsou navržena odpovídající protihluková opatření (ta jsou konzultována se zadavatelem studie předem). Případné změny nebo doplnění textu studie na základě žádosti úřadu jsou zahrnuty v ceně.

 

Při návrhu umístění stacionárního zdroje hluku (tepelné čerpadlo, klimatizace) je výpočet ovlivnění okolí za příplatek 290,- Kč (je použit stejný model výpočtu s dílčími změnami, v jiném měřítku). Textová zpráva studie je pak rozdělena do dvou samostatných částí, kdy první řeší vliv dopravy na samotný záměr, druhá potom vliv provozu umístěného zdroje na okolní chráněné stavby a pozemky.

 

U liniového zdroje hluku, kde nejsou známé hodnoty celodenní intenzity dopravy (silnice a místní komunikace III. třídy; účelové komunikace apod.), je zapotřebí zjistit intenzitu dopravním průzkumem. Cena za zpracování studie je potom navýšena o cestovné a vlastní provedení (viz "Ostatní" níže). Po domluvě je možné, aby si dopravní průzkum zajistil sám objednatel vyplněním formuláře zaslaného e-mailem (cena v takovém případě zůstává stejná).

 

V případě jiného zdroje (provozovna, stacionární zařízení) je nutné provést měření zvukoměrem (hlukoměrem) za účelem správné kalibrace výpočtového modelu. Cena za zpracování studie je potom navýšena o cestovné a vlastní provedení (viz "Ostatní" níže). Měření v tomto případě zajišťuje pouze zpracovatel studie (nelze zajistit vlastním zařízením - běžné orientační hlukoměry, případně mobilní aplikace, vykazují velké odchylky a použití za tímto účelem není možné).

 

 

* dodání studie s podpisem a razítkem ve formátu PDF (e-mail); lze buď vytisknout (barevně v dobré kvalitě) a nebo přeposlat přímo dotčeným úřadům (přes datovou schránku a nebo se zaručeným el. podpisem)

 

 

Provozovna - truhlárna, pneuservis, kovodílna apod.:

 

Hodnotí se vliv provozovny na okolí, u větších celků včetně související dopravy (a parkoviště). Výpočty zahrnují provoz všech zdrojů (v souběhu) ve vnitřním prostoru, jejich přenos skrz obálku budovy (je nutný výpočet neprůzvučnosti podle dispozic a stavebního materiálu) a ovlivnění nejbližších chráněných staveb pro bydlení. V případě venkovních zdrojů (VZT, klimatizace, tepelné čerpadlo) pak výpočty hodnotí souběh všech zdrojů záměru (vnitřní + venkovní). Cena je určena individuálně na základě náročnosti zpracování (vychází ze zaslané projektové dokumentace). Orientačně od 7.000,- Kč.

 

 

Bytové domy, územní celky, sdružené stavby apod.:

 

Hodnotí se vliv okolního provozu na vlastní záměr a vliv provozu záměru na okolní chráněné stavby (pozemky). U bytových domů je rovněž hodnocena stavební akustika dle normy ČSN 73 0532 - požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost stavebních konstrukcí záměru.  Cena je určena individuálně na základě náročnosti zpracování (vychází ze zaslané projektové dokumentace). Orientačně od 10.000,- Kč.

 

 

Ostatní:

  • hodinová sazba - administrativa ... 290 Kč/h (pouze pro změny již realizovaných zakázek - doplnění pro vyšší stupeň PD, zahrnutí změn PD na základě žádosti objednatele / investora)
  • cestovné ... 10 Kč/km
  • dopravní průzkum / měření ... 290 Kč/h
  • tisk nad rámec objednávky ... 2 Kč/strana
  • vazba nad rámec objednávky ... 10 Kč/1 výtisk
  • poštovné a balné nad rámec objednávky ... 100,- Kč

 

Uvedené ceny jsou konečné, vč. DPH.