Jdi na obsah Jdi na menu

Takhle ne 4 - Stod

"Odborný řez" provedený na předtím krásné lípě. Jedinec byl bez defektů, nepřekážel vzdušnému vedení, s výskytem pouze pár odumřelých větví.

Požadavkem majitelů bylo provedení zdravotního řezu s částečným prosvětlením koruny a provedení redukčního řezu ve spodní části koruny (zvednutí koruny). Větve měly být likvidovány seštěpkováním s tím, že je majitelé po vysušení použijí jako palivo. Výše uvedené činnosti byly nabídnuty za 4.800,- Kč vč. DPH (provedení řezu stromolezecky).

Taková částka byla zřejmě příliš vysoká, takže si majitelé nakonec řez objednali u jiné firmy (což je v pořádku - každý si může vybrat jakého dodavatele chce). Jak to nakonec dopadlo je vidět z fotografií (spodní část koruny nebyla vůbec ošetřena, naopak byly velice nešetrně zkráceny kosterní větve v horní části koruny - i z dálky jsou viditelné zátrhy dlouhé i několik desítek cm).

Shrnutí: majitelům bylo za výše uvedenou cenu nabídnuto odborné ošetření jedince (včetně pojištění veškerých z řezu plynoucích rizik), seštěpkování větví a kompletní úklid. Výsledek nyní: strom byl ošetřen neodborně, dá se říci likvidačně (sekundární koruna, kterou jedinec nahradí tu původní odstraněnou, bude mít mnohem větší tendenci k rozlamování a pádu i syrových a jinak nepoškozených větví; celkový vzhled stromu je - a bude - tristní). Koruna ve spodní části nijak ošetřována nebyla (zřejmě se tam "odborník" provádějící řez nedostal s plošinou), větve nebyly zlikvidovány vůbec, pouze byly uloženy na hromadu (navíc na veřejném pozemku). Kdo a jak prováděl úklid si lze jen domýšlet ...

Fotky jsou řazeny před a po zásahu.