Jdi na obsah Jdi na menu

Při tvorbě hlukových studií je doprava obvykle nejvýznamnějším venkovním vlivem. Dopravní informace (počet vozidel na jednotlivých komunikacích) jsou získávány v první řadě z oficiálních zdrojů (celostátní sčítání dopravy ŘSD, jízdní řády, počty vlaků SŽDC, grafikony křižovatek ve městech, místní sčítání dopravy provedené v rámci průzkumu území apod.), dle projektové dokumentace (výpočet počtu parkovacích stání s patřičnou obměnou za den) nebo vlastním sčítáním.

 

Používaný software akceptuje současnou legislativu; při korektním zadání vlastností komunikace a odpovídajícího dopravního zatížení se výsledky výpočtu výrazně neliší od výsledků měření pri stejné intenzitě dopravy na dané komunikaci.

 

S ohledem na různé situace, které v praxi nastávají, jsou výpočty mnohdy přesnějším ukazatelem, než vlastní měření. Zejména dokáží modelovat situaci v terénu dle navrhovaných změn, kdy je možno s výsledky výpočtu dále pracovat (upravovat délky a výšky protihlukových stěn nebo valů, měnit vlastnosti vozovky, upravovat rychlost a intenzitu dopravy atd.). Na základě výsledků je pak možno navrhovat účinná protihluková opatření (vliv vzdálenosti, vliv terénní překážky apod.).

 

Výpočty dokáží rovněž souhrnně a přehledně modelovat situaci na velkém území (strategické hlukové mapy) dle stávající situace (více měřících míst vložených do modelu situace) a ve výhledu (koeficienty nárůstu dopravního zatížení dle třídy komunikace atd.).