Jdi na obsah Jdi na menu

Stromy, které není možno pokácet klasickou cestou, je nutno odstranit postupným kácením. To je možno provést v podstatě pouze dvěma způsoby:

 • za pomoci vysokozdvižné plošiny (nebo obdobného zdvihacího zařízení)
 • stromolezecky

 

Plošina:

Hlavní výhodou vysokozdvižné plošiny je rychlost práce. Pracovníci nejsou při činnosti omezeni jistícími pomůckami, při dobré koordinaci s pozemním personálem si mohou dovolit odkácet strom po poměrně velikých částech. Díky tomu lze v konkrétních situacích výrazně ušetřit za jinak zdlouhavou a poměrně rizikovou činnost.

 

Výhody:

 • rychlost
 • menší rizikovost
 • nižší vliv povětrnostních podmínek

Nevýhody:

 • prostorové podmínky a sjízdnost (plošina se musí do daného prostoru vejít včetně manipulace s ramenem, ne na každé místo vozidlo vyjede)
 • při pohybu po nezpevněných plochách dojde k poškození terénu

 

Stromolezecky:

Tam, kde plošina nezajede a nebo se její pronájem nevyplatí, nastupují zkušení pracovníci - stromolezci (arboristé). Za pomoci jistících pomůcek a speciální techniky postupně odkácí strom na jakémkoliv místě. V situaci, která nedovoluje odhazovat jednotlivé části stromu přímo, dochází k jejich přivázání na lano a postupnému spouštění. Lze tak bezpečně odstranit i strom nakloněný nad střechu nemovitosti apod.

 

Výhody:

 • jakákoliv terénní dostupnost
 • lze řešit i velmi problematické jedince
 • při menším objemu levnější než pronájem plošiny

Nevýhody:

 • nelze vykonávat za nepříznivého počasí
 • velká rizikovost

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Kácení - poškozená lípa Domažlicko