Jdi na obsah Jdi na menu

Pro potřeby zohlednění budoucího ovlivnění výrobou (provozem) záměru, který v reálu ještě neexistuje, jsou výpočty hluku způsobené zdroji záměru důležitým vstupem při získání souhlasu se stavbou od dotčených orgánů.

 

Hluková studie hodnotí celkový vliv záměru:

  • ovlivnění venkovního prostoru výrobou / provozem (průnik pláštěm obvodové konstrukce)
  • vliv dopravy vyvolané záměrem (účelové komunikace - parkoviště, navýšení intenzity na stávajících komunikacích)
  • vliv vzduchotechnických systémů a jiných stacionárních zdrojů

 

U smíšených budov se dále ještě hodnotí stavební akustika:

  • ovlivnění nejbližších chráněných vnitřních prostorů přenosem stavebními konstrukcemi (např. u provozoven typu restaurací a heren v přízemí, na které navazují byty v horních podlažích)
  • dodržení stanovených maximálních hladin hluku pro administrativní části výrobních provozoven (dle druhu činnosti)

 

Dobře zpracovaná hluková studie předkládá varianty řešení pro dodržení příslušných maximálních hladin hluku ve všech sledovaných oblastech, čímž výrazně snižuje náklady na dodatečná protihluková opatření.