Jdi na obsah Jdi na menu

Arboristika (anglicky arboriculture nebo urban forestry) je věda na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty zejména v urbanizovaném prostředí, příp. speciálními sanačními zásahy na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, zámecké parky apod.)

 

Arborista (česky stromolezec) je odborník způsobilý k péči o dřeviny. Pro práci arboristy jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbytné znalosti z dendrologie, fytopatologie, fyziologie, mechaniky a pedologie. Dále je nutná znalost příslušné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu. Typickou náplní práce je odborný prořez stromů a keřů, omlazovací a odlehčovací řez, kácení dřevin v havarijním stavu nebo ve stížených podmínkách, ošetření významných a památných stromů (prořez, ošetření dutin, vazba větví).

 

Základem pro dobře provedený zásah je v prvotní fázi zpracování kvalitního projektu či posudku, kde jsou uvedeny druhy jednotlivých dřevin, jejich celkový stav a vitalita, vzhled, patologické jevy, návrh zásahu a v neposlední řadě cena za provedení tohoto zásahu. Projektu i následné realizaci zásahu je nutné věnovat maximální pozornost - stromy jsou dlouhověkými organismy a špatně provedený zásah dokáže jejich hodnotu zcela zlikvidovat (a to během velice krátké chvíle). V ČR je význam vzrostlých jedinců (ať již památných nebo těch "obyčejných") dlouhodobě podceňován, k existenci těchto organismů je z hlediska lidské společnosti přistupováno jako k něčemu naprosto samozřejmému a obyčejnému - není pak divu, že se dnes a denně setkáváme se špatně provedenými zásahy, kdy neodborník provede naprosto nevhodný zásah vedoucí k trvalému poškození dřeviny (paradoxně pak většinou v místech, kde tato dřevina ničemu nepřekáží, pouze z ní padá mnoho listí a nebo prostě jen vadí ve výhledu atd.).

 

Provádíme tři základní druhy řezů (zásahů):

Bezpečnostní řez (BŘ)
odstranění suchých větví od průměru 30 mm

Zdravotní řez (ZŘ)
celkové ošetření koruny stromu včetně suchých větví. Jedná se o nejkompletnější zásah, který můžeme poskytnout

Redukční řez (RED)
zakrácení kosterních větví (max. do průměru 100 mm)Další možné prováděné řezy:

Prosvětlovací řez
Symetrizační řez
Hlavový řez
Výchovný řez

 

Provedení vhodného zásahu ponechte raději vždy na odbornících. Vyhnete se tak konfliktu s legislativou a (možná nechtěnému) trvalému poškození hodnotného jedince.

 

Náhledy fotografií ze složky Arboristika