Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi

 

Potřebuji zpracovat hlukovou studii na stavbu rodinného domu u silnice a dráhy, ale obávám se, že s ohledem na vzdálenost od Vás by byla cena za studii příliš vysoká. Musíte na místo osobně?

 

Nikoliv. Moje návštěva by ve většině případů byla naprosto zbytečná. Veškeré potřebné informace pro tvorbu hlukové studie čerpám z projektové dokumentace, mapových podkladů a katastru nemovitostí. Stavba, kterou v rámci výpočtu řeším, se na místě t.č. stejně zatím obvykle nenachází. Důležitým podkladem pro správné vytvoření 3D modelu okolní krajiny jsou letecké fotografie (pokrytí 100% ČR), u zvlněné krajiny pak reliéfní mapy s vrstevnicemi. Tvar okolních staveb vychází z katastrální mapy (hranice parcel), tvar střechy, umístění oken a další podrobnosti potom získávám z reálných fotografií (Google - StreetView, Mapy.cz - Panorama). V opravdu vzácných případech je tento postup nedostatečný (např. na okolní domy není z ulice přes vysoký plot, případně zeleň, vidět) - potom vycházím z fotek, které mi zašle přímo investor (fotky pořídí z místa, na kterém hodlá stavět). Jedinou variantou, kdy na místo skutečně musím jet, je chybějící údaj o intenzitě dopravy (u dálnic, silnic I. a II. třídy a vybraných úseku III. tříd je intenzita dopravy patrná z posledního celostátního sčítání ŘSD na jejich stránkách; u železničních drah v případě lokálních tratí s pouze osobní dopravou vychází intenzita z platného jízdního řádu, u regionálních tratí včetně dopravy nákladní potom z intenzity, kterou na základě žádosti poskytne SŽDC - žádost zasílám sám). V případě pozemku umístěného u úseku místní komunikace nebo silnice III. třídy, případně účelové komunikace, kde nejsou intenzity dopravy známé, lze získat potřebné údaje vlastním průzkumem. Nicméně: nikdo neříká, že jej musím provést já sám osobně. Na základě domluvy zasílám e-mailem formulář s pokyny k vyplnění (sčítá se ve všední den po dobu 2 hodin v denní době), po jeho správném vyplnění a zaslání zpět údaje přepíši do výpočtového software a ten si na základě toho provede přepočet na celodenní intenzitu. Tedy ani v tomto případě mi nebudete muset cestu a čas platit, zpracování studie je tak za základní cenu uvedenou v ceníku.

 

Bude studie stačit? Nebude ke kolaudaci potřeba ještě měření?

 

Zde je na místě poznamenat, že měření vyžaduje KHS vždy. Nicméně cituji: "Dle metodického usměrnění MZDR 32493/2016-4/OVZ ze dne 10. 5. 2016 lze prokázat, že dané území není zatíženo zdrojem nadlimitního hluku, výpočtem. Takový výpočet však musí deklarovat, že vypočtená hodnota je o více než 3,0 dB nižší než hodnota relevantního hygienického limitu hluku. Hodnota 3,0 dB představuje dostatečnou rezervu pro zajištění shody výpočtu a případného měření." 

V praxi to znamená, že pokud limity nevyjdou v této rezervě, bude nutno učinit patřičná protihluková opatření (viz níže). Rozdíl 3 dB nevypadá nijak dramaticky, ve skutečnosti se ale jedná o poměrně vysokou hodnotu. Jelikož u měření takový rozdíl požadován není, je pravděpodobné, že v některých případech výpočty "spadnou" do hodnot nevyhovujících, kdežto měření by prokázalo naopak ještě podlimitní oblast - tedy vyhovující. Zde je ale nutné si uvědomit, že měření je několikanásobně nákladnější, než zpracování studie. A tedy i v případě realizace protihlukových opatření máte tyto jako "bonus" navíc, cena vynaložená na jejich realizaci totiž může v některých případech být i nižší, než cena za provedené měření. Což je ve výsledku jen hromada dalších papírů, které po procesu úředního schválení můžete vyhodit do koše, kdežto lokální větrací jednotka (případně jiné zvolené řešení) Vám zůstane a může k plné spokojenosti sloužit řadu let.

Nicméně k původní otázce: je zcela v kompetenci úřadu, zda bude měření ke kolaudaci vyžadovat a nebo se spokojí pouze s výsledky výpočtu. Zde teda není možno předjímat, z osobní zkušenosti ale vím, že úřad u rodinných domů toto měření již ve většině případů nevyžaduje.

 

Co když limity nevyjdou?

 

Limity je nutno splnit v tzv. chráněném venkovním prostoru stavby. To je prostor 2 m od fasády v prostoru oken pobytových místností (tj. pokoj, obývací pokoj, pracovna, ložnice). Neposuzují se okna místností, které dispozičně neodpovídají charakteru místnosti pobytové (technická místnost, koupelna, zádveří, chodba, WC, garáž, sklad, sklep apod.)

V případě, kdy je hranice venkovního chráněného prostoru stavby zasažena nadlimitně, je zapotřebí zajistit, aby byly dodrženy limity pro vnitřní chráněný prostor dostatečnou vzduchovou neprůzvučností obvodového pláště budovy (včetně vlastního okna) se zajištěním náhradního větrání (v případě větrání otevřeným oknem hluk proniká dovnitř a limity tím dodrženy nejsou).

V praxi to obnáší dodatečnou montáž aktivního vzduchotechnického zařízení (pasivní ventilaci KHS ani SŽDC ve většině případů neuznává). Na trhu se v současné době nachází velké množství možností, jak za rozumnou cenu zajistit tento požadavek (dost často se stává, že nevyjde pouze jediná místnost z celého domu, je tedy potřeba vyřešit větrání pouze pro ni).

Asi nejjednodušší řešení problému spočívá v instalaci lokální větrací jednotky s rekuperací a hlukovým útlumem (lze osadit i do fasády s nadlimitní expozicí). Instalace je velice jednoduchá, otvorem skrz fasádu je řešen přívodní i odpadní vzduch, vlastní jednotka potřebuje pouze v blízkosti zásuvku na 230V (případně lze napojit přímo na rozvod el. energie pod omítkou nebo lištou). Otvor skrz fasádu lze řešit jádrovým vrtáním s odsáváním prachu - při instalaci nevzniká téměř žádný nepořádek.

 

https://www.korado.cz/produkty/vetraci-jednotky.html

 

Na výše uvedených stránkách naleznete rovněž systémy pro centrální větrání.

 

 

Další alternativou je systém "dýchání". U této varianty je zajímavostí možnost čištění keramické vložky v klasické myčce na nádobí a celková jednoduchost provedení:

 

https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-rekuperaci/15551-lze-vetrat-efektivne-moderne-levne-a-s-co-nejmensimi-ztratami-tepla

 

Obdobné řešení umístěné přímo v rámu okna:

 

https://www.sulko.cz/sulko-vent/

 

 

Centrální řízené větrání nabízí kromě úspory energie rovněž značný uživatelský komfort. Obyvatelé dýchají čistý vzduch po celou dobu pobytu v místnostech, přičemž se o vlastní větrání nemusí nijak starat:

 

http://www.bristec.cz/

 

 

V rámci větrání pouze jedné místnosti může být využit rovněž pasivní systém větrání, který se může dodatečně namontovat i na stávající okna, ovšem jeho použití je nutno předem konzultovat s příslušným úřadem (jak již bylo řečeno, obvykle pasivní systém uznán není, nicméně není vyloučeno, že se v tomto směru časem "pohnou ledy"):

 

http://www.inproma.cz/akusticka-ventilace

 

 

Aby byl výčet pokud možno kompletní, nelze nezmínit rovněž aktivní systém větrání, který funguje na bázi ohřevu vzduchu a výroby el. energie pro ventilátor ze slunce (pro uznání jako systému náhradního větrání musí být ale doplněn možností zapnutí i v době bez slunečního svitu):

 

http://www.solarventi.cz/

 

Na výše uvedených stránkách najdete rovněž systémy pro větrání jedné místnosti (obdoba výše uvedeného Seventilation) a další možnosti přímého větrání včetně rekuperace.

 

 

Další alternativy (odkazy přidávány postupně časem):

 

https://www.rekuperacevaillant.cz/

 

https://www.sol-vent.cz/

 

 

Máte také nějaký dotaz? Stačí se zeptat v komentáři:

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář