Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bude studie stačit? Nebude ke kolaudaci potřeba ještě měření?

 

Zde je na místě poznamenat, že měření vyžaduje KHS vždy. Nicméně cituji: "Dle metodického usměrnění MZDR 32493/2016-4/OVZ ze dne 10. 5. 2016 lze prokázat, že dané území není zatíženo zdrojem nadlimitního hluku, výpočtem. Takový výpočet však musí deklarovat, že vypočtená hodnota je o více než 3,0 dB nižší než hodnota relevantního hygienického limitu hluku. Hodnota 3,0 dB představuje dostatečnou rezervu pro zajištění shody výpočtu a případného měření." 

V praxi to znamená, že pokud limity nevyjdou v této rezervě, bude nutno učinit patřičná protihluková opatření (viz níže). Rozdíl 3 dB sice nevypadá nijak dramaticky, ve skutečnosti se ale jedná o poměrně vysokou hodnotu (používá se logaritmická stupnice - pokud sečteme dva ustálené zdroje o stejné intenzitě, je výsledná hodnota právě o 3 dB vyšší; např.: 65 dB + 65 dB = 68 dB).

Jelikož u měření takový rozdíl požadován není, je pravděpodobné, že v některých případech výpočty "spadnou" do hodnot nevyhovujících, kdežto měření by prokázalo naopak ještě podlimitní oblast - tedy vyhovující. Je proto důležité posoudit každou situaci individuálně a případně objednat místo výpočtu rovnou měření (zvláště u změny užívání stávající stavby a podobných případech, kdy se předmětná budova v posuzovaném prostoru již nachází).

 

Co když limity nevyjdou?

 

Limity je nutno splnit v tzv. chráněném venkovním prostoru stavby. To je prostor 2 m od fasády v prostoru oken pobytových místností (tj. pokoj, obývací pokoj, pracovna, ložnice). Neposuzují se okna místností, které dispozičně neodpovídají charakteru místnosti pobytové (technická místnost, koupelna, zádveří, chodba, WC, garáž, sklad, sklep apod.)

V případě, kdy je hranice venkovního chráněného prostoru stavby zasažena nadlimitně, je zapotřebí zajistit, aby byly dodrženy limity pro vnitřní chráněný prostor dostatečnou vzduchovou neprůzvučností obvodového pláště budovy (včetně vlastního okna) se zajištěním náhradního větrání (v případě větrání otevřeným oknem hluk proniká dovnitř a limity tím dodrženy nejsou).

V praxi to obnáší dodatečnou montáž aktivního vzduchotechnického zařízení (pasivní ventilaci KHS ve většině případů neuznává). Na trhu se v současné době nachází velké množství možností, jak za rozumnou cenu zajistit tento požadavek (dost často se stává, že nevyjde pouze jediná místnost z celého domu, je tedy potřeba vyřešit větrání pouze pro ni).

Asi nejjednodušší řešení problému spočívá v instalaci lokální větrací jednotky s rekuperací a hlukovým útlumem (lze osadit i do fasády s výrazně nadlimitní expozicí). Instalace je velice jednoduchá, otvorem skrz fasádu je řešen přívodní i odpadní vzduch, vlastní jednotka potřebuje pouze v blízkosti zásuvku na 230V. V případě dodatečné instalace v již užívaném domě lze otvor skrz fasádu řešit jádrovým vrtáním s odsáváním prachu - při instalaci nevzniká téměř žádný nepořádek.

 

https://www.korado.cz/produkty/vetraci-jednotky.html

 

Na výše uvedených stránkách naleznete rovněž systémy pro centrální větrání.

 

 

Další alternativou je systém "dýchání". U této varianty je zajímavostí možnost čištění keramické vložky v klasické myčce na nádobí a celková jednoduchost provedení:

 

https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-rekuperaci/15551-lze-vetrat-efektivne-moderne-levne-a-s-co-nejmensimi-ztratami-tepla

 

Obdobné řešení umístěné přímo v rámu okna:

 

https://www.sulko.cz/sulko-vent/

 

 

Centrální řízené větrání nabízí kromě úspory energie rovněž značný uživatelský komfort. Obyvatelé dýchají čistý vzduch po celou dobu pobytu v místnostech, přičemž se o vlastní větrání nemusí nijak starat:

 

http://www.bristec.cz/

 

 

V rámci větrání pouze jedné místnosti může být využit rovněž pasivní systém větrání, který se může dodatečně namontovat i na stávající okna, ovšem jeho použití je nutno předem konzultovat s příslušným úřadem (jak již bylo řečeno, obvykle pasivní systém uznán není, nicméně není vyloučeno, že se v tomto směru časem "pohnou ledy"):

 

http://www.inproma.cz/akusticka-ventilace

 

 

Aby byl výčet pokud možno kompletní, nelze nezmínit rovněž aktivní systém větrání, který funguje na bázi ohřevu vzduchu a výroby el. energie pro ventilátor ze slunce (pro uznání jako systému náhradního větrání musí být ale doplněn možností zapnutí i v době bez slunečního svitu):

 

http://www.solarventi.cz/

 

Na výše uvedených stránkách najdete rovněž systémy pro větrání jedné místnosti (obdoba výše uvedeného Seventilation) a další možnosti přímého větrání včetně rekuperace.

 

 

Další alternativy (odkazy přidávány postupně časem):

 

https://www.rekuperacevaillant.cz/

 

https://www.sol-vent.cz/