Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi

 

Co když limity nevyjdou?

 

Limity je nutno splnit v tzv. chráněném venkovním prostoru stavby. To je prostor 2 m od fasády v prostoru oken pobytových místností (tj. pokoj, obývací pokoj, pracovna, ložnice). Neposuzují se okna místností, které dispozičně neodpovídají charakteru místnosti pobytové (technická místnost, koupelna, zádveří, chodba, WC, garáž, sklad, sklep apod.) V případě, kdy je hranice venkovního chráněného prostoru stavby zasažena nadlimitně, je zapotřebí zajistit, aby byly dodrženy limity pro vnitřní chráněný prostor dostatečnou vzduchovou neprůzvučností obvodového pláště budovy (včetně vlastního okna) se zajištěním náhradního větrání (v případě větrání otevřeným oknem hluk proniká dovnitř a limity tím dodrženy nejsou). V praxi to obnáší dodatečnou montáž aktivního vzduchotechnického zařízení (pasivní ventilaci KHS ani SŽDC ve většině případů neuznává). Na trhu se v současné době nachází velké množství možností, jak za rozumnou cenu zajistit tento požadavek (dost často se stává, že nevyjde pouze jediná místnost z celého domu, je tedy potřeba vyřešit větrání pouze pro ni). Nabízí se větrání otvorem skrz fasádu v systému "dýchání", kdy jeden ventilátorek žene čerstvý vzduch skrz keremickou vložku do místnosti a druhý naopak z místnosti ven, po 70 vteřinách se to otočí, tedy ten který nasával naopak vyfujuje. Keramická vložka zde funguje jako poměrně účinná rekuperace, kdy se v ní při vyfukování vzduchu ukládá tepelná energie, která při otočení směru nasávaný vzduch naopak ohřívá (ovšem v letním období to funguje obráceně, kdy keramické vložky naopak zabraňují nadměrnému přehřívání). Podrobnější popis naleznete zde:

 

https://vetrani.tzb-info.cz/vetrani-s-rekuperaci/15551-lze-vetrat-efektivne-moderne-levne-a-s-co-nejmensimi-ztratami-tepla

 

Další možností je podobný systém (včetně rekuperace), který je součástí okenního rámu (v parapetu), zde je ale nutné objednávat jako celek včetně okna. V neposlední řadě existuje systém větrání, který řeší spíše celý byt, než jen pouze jednu místnost, nicméně centrální řízené větrání má nejen v novostavbách nesporné výhody (při zaizolování domu kontaktním zateplovacím systémem na bázi EPS by takové větrání mělo být v zájmu uživatele nainstalováno vždy):

 

http://www.bristec.cz/

 

V rámci větrání pouze jedné místnosti může být využit rovněž pasivní systém větrání, který se může dodatečně namontovat i na stávající okna, ovšem jeho použití je nutno předem konzultovat s příslušným úřadem (jak již bylo řečeno, obvykle pasivní systém uznán není, nicméně není vyloučeno, že se v tomto směru časem "pohnou ledy"):

 

http://www.inproma.cz/akusticka-ventilace

 

Aby byl výčet pokud možno kompletní, nelze nezmínit rovněž aktivní systém větrání, který funguje na bázi ohřevu a výroby el. energie pouze ze slunce:

 

http://www.solarventi.cz/

 

Na těchto stránkách najdete rovněž systémy pro větrání jedné místnosti (obdoba výše uvedeného Seventilation) a další možnosti přímého větrání včetně rekuperace.

 

Výše uvedený výčet pochopitelně nezahrnuje všechny výrobky, které na trhu jsou. Jedná o segment, který se neustále vyvíjí, je proto zapotřebí správnému řešení věnovat čas a porovnat více možností řešení.